Inne publikacje

Hans-Gert Pöttering składa kondolencje narodowi polskiemu

Śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

W związku ze śmiercią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i towarzyszącychmu osobistości Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera (KAS), byłyPrzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Hans-Gert Pöttering, złożył kondolencje:

„Fundacja Konrada Adenauera łączy się w głębokim żalu nad śmiercią Prezydenta

Lecha Kaczyńskiego, jego żony i innych osobistości z narodem polskim

w szczerym współczuciu. Do niepojęte nieszczęście jest nie tylko tragedią

dla Polski, lecz również dla całej Europy. Żałoba Polski jest żałobą całej

Europy. W tych godzinach nasze myśli wracają do historycznego ruchu

Solidarności, dla którego Prezydent Kaczyński i wielu polskich patriotów,

którzy razem z nim zginęli, tak wiele zrobili dla Polski i tym samym dla wolności

w całej Europie.

W żalu nad zmarłymi – było wśród nich wielu, z którymi Fundacji Konrada

Adenauera od lat współpracowała – łączymy się solidarnie jako europejska

rodzina. Pochylamy się z pokorą nad Prezydentem i wszystkimi, którzy w

tym tragicznym wypadku stracili swe życie. Naszymi myślami i modlitwami

jesteśmy przy rodzinach ofiar i całym polskim narodzie.”

podziel się