Wydawca treści

Inne publikacje

Wojna, pokój czy uspokajanie?

Współczesne dylematy użycia siły zbrojnej

Publikacja Jerzego Kranza na temat nowych koncepcji polityki bezpieczeństwa, roli państwa międzynarodowego oraz nowych przesłanek i celów użycia siły zbrojnej

Wydawca treści

Atak terrorystyczny na USA z 11 września 2001 r. nie był uderzeniem na jedną ze stron konfliktu, miał natomiast na celu ugodzenie w podstawowe wartości demokracji i zachodniej cywilizacji. Nie tyle zmienił on świat, co raczej uświadomił nowe źródła i rodzaje zagrożeń oraz ich wpływ na prawo i politykę międzynarodową. Na tym tle pojawia się wiele pytań o nowe koncepcje polityki bezpieczeństwa, rolę państwa międzynarodowego i niektóre jego dotychczasowe instytucje. Zmieniają się przesłanki i cele, a także sposoby użycia siły zbrojnej oraz niektórzy aktorzy. Raymond Aron stwierdził w odniesieniu do czasów tzw. żelaznej kurtyny, iż o ile wojna jest niemożliwa, to pokój wydaje się mało prawdopodobny (guerre impossible, paix improbable). Świat współczesny staje się niebezpieczny inaczej.

Autor publikacji dr hab. Jerzy Kranz jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Publikacja została wydana przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści

Wydawca treści