Inne publikacje

Moja Polska – moi Polacy. Eksploracje i obserwacje

W dopiero co opublikowanej w języku polskim antologii 44 wybitne osobistości z Niemiec, m.in. Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera i b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego dr Hans-Gert Pöttering, opowiadają o swoich osobistych doświadczeniach z Polską i związkach z Polakami.

W opublikowanej teraz także w języku polskim antologii autorzy, wybitne osobistości z dziedziny polityki, nauki, kultury i religii, opisują swoje osobiste doświadczenia z Polską i relacje z Polakami. Historie przedstawiają zarówno relacje na poziomie stosunków osobistych i przyjaźni, jak również prezentują ogólne wrażenia związane z Polską.

Poszczególne eseje rzucają światło na historię stosunków polsko-niemieckich w indywidualnym, właściwym dla autorów stylu i podkreślają znaczenie Polski dla Niemiec. Antologia może zatem dać kolejny przyczynek do poprawy i rozwoju dobrosąsiedzkiej współpracy między dwoma krajami.

Obok Przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera i b. Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego dr. Hansa-Gerta Pötteringa, wiceprzewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera i Przewodniczącego Bundestagu prof. dr. Norberta Lammerta, jak również honorowego przewodniczącego FKA prof. dr. Bernharda Vogela, swoje doświadczenia opisują m.in. dr. Frank-Walter Steinmeier, prof. dr. Roman Herzog, prof. dr. Horst Köhler, prof. dr. Rita Süssmuth, Christian Wulff.

Równolegle do niemieckiej edycji (nakładem Harrassowitz Verlag) pojawiła się ostatnio polska edycja (nakładem Wydawnictwa Akcent). Książka jest wspólnym projektem Instytutu Polskiego w Darmstadt, Instytutu Badań Niemieckich na Uniwersytecie Wrocławskim i Federalnego Instytutu Kultury i Historii Niemców w Europie Wschodniej w Oldenburgu. Projekt został dofinansowany przez przez Fundację Nauki Polsko-Niemieckiej i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

O książce

Deutsche Ausgabe:

Titel: "Mein Polen - Meine Polen"

ISBN: 978-3-447-10593-4

Harrassowitz Verlag

Księgarnia

Polnische Ausgabe:

Titel: "Moja Polska – moi Polacy"

ISBN: 978-83-943728-2-8

Verlag: Wyd. Akcent

Księgarnia

podziel się

Buch KAS