Inne publikacje

Biuletyn Europy Środkowej i Wschodniej

Fundacja Konrada Adenauera i Centrum Stosunków Międzynarodowych wydają e-biluten poświęcony problematyce stosunków gospodarczych w Europie Środkowej i Wschodniej.

  1. Biuletyn Europy Środkowej i Wschodniej nr 1 "Chiny w polityce zagranicznej Węgier w okresie rządów Viktora Orbana"

  2. Biuletyn Europy Środkowej i Wschodniej nr 2 "Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie"

  3. Biuletyn Europy Środkowej i Wschodniej nr 3 "Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej i Wschodniej"

  4. Biuletyn Europy Środkowej i Wschodniej nr 4 "Polityka zwiększania bezpieczeństwa dostaw gazu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej"

  5. Biuletyn Europy Środkowej i Wschodniej nr 5 "Konwergencja realna Regionów Europy Środkowej i Wschodniej i Unii Europejskiej"

  6. Biuletyn Europy Środkowej i Wschodniej nr 6 "Sytuacja demograficzna krajów EU8+2"

Pismo ukazuje się miesięcznie po polsku i angielsku w wersji elektronicznej na stronie CSM.

podziel się