Inne publikacje

Od obywatela ‘dobrego’ do ‘dojrzałego’. Koncepcje kształcenia obywatelskiego w Niemczech po 1989/1990 roku

Nowa publikacja autorstwa dr Aldony Wiktorskiej-Święckiej

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ma przyjemność polecić Państwu lekturę książki dr Aldony Wiktorskiej-Święckiej wydanej przez Oficynę Wydawniczą ATUT we Wrocławiu

Kształcenie obywatelskie stanowi złożony system oddziaływań wpływający na określone stany świadomości i kultury politycznej jednostek w społeczeństwie. System ten składa się z wielu formalnych, pozaformalnych i nieformalnych podmiotów, które uczestniczą w procesie przystosowania do wymogów określonego porządku politycznego. Postawy obywatelskie zależą jednak również od instytucji, które są wytworem społecznej działalności człowieka, są projektowane przez ludzi i przez nich modyfikowane. Instytucje z jednej strony ograniczają możliwości działań, z drugiej zaś ułatwiają określoną aktywność, tworząc gotowe zasoby wzorców i reguł.

Książka zawiera kompleksową analizę koncepcji i praktycznych rozwiązań dotyczących kształcenia obywatelskiego w niemieckim systemie szkolnictwa po 1989/1990 roku. Stanowi próbę analizy kompleksowego obszaru, jaki stanowi relacja: demokracja partycypacyjna i partycypacja obywateli w demokracji – socjalizacja polityczna obywateli i kształcenie obywatelskie jako jedna z jej form vesus zmieniająca się demokratyczna kultura polityczna współczesnych Niemiec. Zakres przedmiotowy wpisuje się w debatę dotyczącą demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i nowych tożsamości w kontekście wyzwań globalizacji.

Książka dostępna jest w Wydawnictwie ATUT pod adresem:

oficyna@atut.ig.pl

podziel się