Wydawca treści

Inne publikacje

Perspektywy społecznej gospodarki rynkowej w Polsce i w Niemczech

z Prof. Dr. Jürgen Wandel

Aktualne wyzwania dla polityki gospodarczej

Analiza ta została wydana przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Katedrę Gospodarki Niemieckiej w Instytucie Gospodarki Światowej, Polsko-Niemieckie Forum Akademickie i Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH w Warszawie. Została ona napisana przez prof. dr Andreasa Bieliga i prof. dr Jürgena Wandla opublikowana z okazji polsko-niemieckiej konferencji naukowej na SGH jesienią 2016 r.

comment-portlet

Wydawca treści