Inne publikacje

Hans-Gert Pöttering uhonorowany Nagrodą Polsko-Niemiecką

Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera dr Hans-Gert Pöttering wraz z obecnym szefem Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem zostali odznaczeni w Warszawie Nagrodą Polsko-Niemiecką.

Tym samym wspólna kapituła złożona z przedstawicieli Polski i Niemiec uhonorowała obu europejskich polityków za "szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich".

Pöttering chwali dobre stosunki polsko-niemieckie

"Jestem szczególnie zaszczycony odbierając nagrodę wspólnie z szefem Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem", mówił Pöttering, zwracając równocześnie uwagę na to, że po raz pierwszy w historii przedstawiciel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które znajdowało się po wschodniej stronię żelaznej kurtyny, przejął stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. "Kiedy przed dwudziestu laty podpisany został polsko-niemiecki traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, nikt chyba nie spodziewał się, że Polska w tak szybkim czasie stanie się członkiem NATO i Unii Europejskiej", mówił Hans-Gert Pöttering komentując dobre stosunki z sąsiednim państwem.

"Dzisiaj sprzymierzeni bliżej niż kiedykolwiek"

Pöttering przypominał o wyzwaniach, przed którymi stały obie strony traktatu po zakończeniu drugiej wojny światowej. Ważną rolę w rozwoju stosunków polsko-niemieckich stanowiła chrześcijańska idea pokoju. W 1965 roku w orędziu biskupów polskich do biskupów niemieckich polscy kapłani zwrócili się do swoich niemieckich odpowiedników z apelem o pojednanie między oboma narodami. "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie" - prosili duchowni, nawiązując tym samym do dobrych tradycji przyjaznego współżycia. "Dzisiaj jesteśmy bliżej sprzymierzeni z naszymi polskimi sąsiadami, niż kiedykolwiek wcześniej", mówił Pöttering w Warszawie, wpisując się równocześnie na listę dotychczasowych laureatów nagrody, obok m.in. Hansa-Dietricha Genschera i Willy Brandta.

Nagroda Polsko-Niemiecka jest przyznawana na mocy polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku za "szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich". Hans-Gert Pöttering i Jerzy Buzek zamierzają przeznaczyć nagrodę w wysokości 20 tys. euro na rzecz białoruskich i mołdawskich studentów uczących się w Kolegium Europejskim w Warszawie

podziel się

Verleihung des Deutsch-Polnischen Preises KAS Polen