Wydawca treści

Inne publikacje

Pöttering gratuluje Komorowskiemu

List Hansa-Gerta Pötteringa do nowo wybranego Prezydenta RP

Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera, b. Przewodniczący ParlamentuEuropejskiego, Poseł do PE, Hans-Gert Pöttering, wystosował do nowowybranego Prezydenta Polski list gratulacyjny.

Wydawca treści

„Cieszymy się wszyscy z Pana zwycięstwa w wyborach na najwyższy urząd państwowy Rzeczpospolitej Polski. W Pana osobie urząd ten obejmie doświadczony i zasłużony polityk chrześcijańskiej demokracji, który będzie się przyczyniał się do rozwoju swojej ojczyzny, stosunków polsko-niemieckich i Unii Europejskiej.“

Fundacja Konrada Adenauera, przypomina Pöttering, współpracuje od wielu lat z nowym Prezydentem Polski w zaufaniu i przyjaźni. On sam miał okazję wielokrotnie spotkać się z Bronisławem Komorowskim w czasach pełnienia funkcji Przewodniczącego Frakcji Europejskiej Partii Ludowej oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i ceni w nim polskiego patriotę i przekonanego Europejczyka.

Niezapomniane wrażenie, pisze dalej Pöttering, pozostawiła na nim wspólna wizyta w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen 8 maja 2009 r., podczas której wspólnie z Bronisławem Komorowskim złożyli wieńce dla uczczenia ofiar reżimu nazistowskiego.

„Fundacja Konrada Adenauera będzie również w przyszłości chciała

utrzymywać z nowym Prezydentem Polski przyjazne i partnerskie kontakty“, podkreśla Hans-Gert Pöttering.

Również dla przegranego w wyborach prezydenckich Jarosława Kaczyńskiego Hans-Gert Pöttering wyraził swój szacunek. Kampania prezydencka i dobry wynik Jarosława Kaczyńskiego pokazały siłę demokracji po 20 latach od upadku komunizmu w Polsce.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści

Wydawca treści