Inne publikacje

Poland and European Defence Integration

Polska i europejska polityka obronna

Najnowsza publikacja Fundacji Konrada Adenauera w Polsce i European Council on Foreign Relations (ECFR) poświęcona jest integracji obronnej w Europie. Autor dr Marcin Zaborowski skupia się w niej m.in. na pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz podkreśla konieczność współpracy w zakresie obronności. Autor pisze między innymi o pozycji Polski w NATO, na którą negatywnie wpływa niechęć Polski do współpracy z innymi państwami europejskimi oraz z europejskimi firmami zbrojeniowymi. W najnowszym raporcie ECFR opisane są czynniki, które uniemożliwiają Polsce przyjęcie istotnej roli w projektach obronnych Unii Europejskiej.

Zapraszamy do lektury! Raport dostępny wyłącznie w języku angielskim.

podziel się