Wydawca treści

Inne publikacje

Polacy i Niemcy - sąsiedzi, partnerzy, przyjaciele

z Prof. Dr. Bernhard Vogel

Wspólne wartości podstawą partnerstwa

Zbiór wystąpień byłego premiera prof. Bernharda Vogla wygłoszonych w ciągu ostatnich dwóch lat w Warszawie, Katowicach, Gliwicach, Opolu, Wrocławiu, Niepokalanowie, Rzymie i Hanowerze

Wydawca treści

Ze wstępu Stephana Raabego:

Zebrane w niniejszej publikacji wystąpienia b. premiera Turyngii i Nadrenii Palatynatu prof. Bernharda Vogla świadczą o szczerej chęci partnerstwa, o ciągłych staraniach o przyjaźń między Polakami i Niemcami dla wspólnego dobra. Wypowiedzi te pozwalają poznać sposób myślenia jednego z wybitniejszych polityków chrześcijańskiej demokracji w Niemczech, dowiedzieć się, jakie zasady mu przyświecają i jak ocenia on aktualną sytuację polityczną. Zebrane tu wykłady zostały wygłoszone podczas wizyt prof. Vogla jako przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera w ciągu ostatnich dwóch lat we Wrocławiu, Gliwicach, Katowicach, Opolu i Niepokalanowie oraz w Rzymie i Hanowerze. Autor prowadzi w nich rozważania o Niemcach i nowym niemieckim patriotyzmie, o Polsce i stosunkach polsko-niemieckich w odniesieniu do dzieła obu papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz postaci św. brata Maksymiliana Marii Kolbego.

Przy okazji wydania tej książki składamy Panu prof. Berhardowi Voglowi najserdeczniejsze życzenia z okazji jego 75 urodzin, które przypadają 19 grudnia 2007.

Spis treści

• Niemcy w roku 2006 a stosunki polsko-niemieckie

• Chrześcijańska demokracja a katolicka nauka społeczna

• Od papieża z Polski do papieża z Niemiec

• Święty Maksymilian Kolbe - patron pojednania

• Gwarancja szczęścia? Patriotyzm tak, nacjonalizm nie!

• O autorze

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści