Wydawca treści

Inne publikacje

Post-COVID multilateralism. How to save humanity from hell?

„Kryzys multilateralizmu pojawił się na długo przed objęciem prezydentury przez Donalda Trumpa i ma on głębokie korzenie strukturalne. Pokrywa się on również ze zmieniającym się podziałem władzy i wpływów na świecie” – pisze dr Bartłomiej E. Nowak, prezes Grupy Uczelni Vistula, ekspert CSM, w analizie poświęconej przyszłości współpracy wielostronnej i globalizacji. Analiza powstała we współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Tekst dostępny jest tylko w języku angielskim.

Wydawca treści

Executive Summary

The crisis of multilateralism was present in the system long before Donald Trump rise to power. It has deep structural roots. It coincides with the changing division of power and influence in the world.

The COVID-19 pandemic could have less devastating consequences if there were more transnational cooperation. However, in the beginning, countries chose to go alone, which augmented the severity of the crisis.

To tackle global problems, we need more cooperation, not less global connection. Globalization is not a problem. The problem lies in deficiencies of management of globalization. International organizations are never more effective than the member states want them to be.

Because of the complexity of problems and profound interdependence, multilateralism will not die. It will be different. It will be exercised by different groups of actors, by different channels and on different levels.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści

Wydawca treści