Wydawca treści

Inne publikacje

"Quo vadis Unio Europejska 27 państw?"

Unia Europejska wobec napięć wewnętrznych, kryzysu COVID i wyzwań zewnętrznych - perspektywa polska i niemiecka

Analiza ta została wydana przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Katedrę Gospodarki Niemieckiej w Instytucie Gospodarki Światowej, Polsko-Niemieckie Forum Akademickie i Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH w Warszawie. Została ona napisana przez prof. dr Jürgena Wandla oraz prof. dr Andreasa Bieliga i opublikowana z okazji polsko-niemieckiej konferencji naukowej na SGH (w trybie online) w dniu 13-14 października 2021 r. pt: "Quo vadis Unio Europejska 27 państw? Unia Europejska wobec napięć wewnętrznych, kryzysu COVID i wyzwań zewnętrznych - perspektywa polska i niemiecka”.

Wydawca treści

Przez ponad 10 lat Unia Europejska (UE) borykała się z jednym kryzysem za drugim: światowym kryzysem finansowym, kryzysem euro, kryzysem związanym z uchodźcami, niespodziewanym brexitem i ostatnio z kryzysem COVID-19. Wydaje się, że coraz częściej dochodzi do napięć między poszczególnymi państwami członkowskimi oraz między instytucjami UE a poszczególnymi państwami członkowskimi. Wskazują na to na przykład ostatnie kontrowersje wokół praworządności i nadrzędności prawa UE. Jednocześnie wydaje się, że trwa nowa rywalizacja systemowa, zwłaszcza z Chinami, których model społeczno-gospodarczy łączy elementy gospodarki rynkowej ze strukturami autorytarnymi i które nie tylko gospodarczo, ale i politycznie dążą do wpływania na porządek świata szukając własnych korzyści.


Co to oznacza dla przyszłości UE złożonej z 27 państw? Dokąd zmierza ten projekt integracji europejskiej i w jakim kierunku powinien się rozwijać, aby móc stawić czoła wielu kryzysom i wyzwaniom, takim jak transformacja cyfrowa?

podziel się

Wydawca treści

nasz zespół

Dr Daniel Lemmen

Daniel Lemmen

koordynator projektów

Daniel.Lemmen@kas.de +48 22 845-9339

comment-portlet

Wydawca treści