Wydawca treści

Inne publikacje

Prezydencja w Radzie i europejska polityka zagraniczna - wyzwania dla Polskie w 2011 roku

Raport CSM i FKA

Polecamy Państwa uwadze raport Sophie Vanhoonacker, Karoliny Pomorskiej i Heidi Maurer: "The Council presidency and European Foreign Policy – Challenges for Poland in 2011" wydanego wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundację Konrada Adenauera.

Wydawca treści

Kwestia prezydencji w Radzie UE była już obszernie omawiana w literaturze naukowej. Nie ma jednak dokładnej analizy na temat Prezydencji w UE i Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB), która uwzględniałaby zmiany wprowadzone przez Traktat Lizboński. Autorki raportu spróbowały wypełnić istniejącą lukę. Podeszły do tematu z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony zidentyfikowano różne role prezydencji i sprecyzowano wyzwania przewodnictwa w dziedzinie polityki zagranicznej. Z drugiej strony skoncentrowano się na wyzwaniach, które odnoszą się do polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 r. Wśród nich wymienić można brak doświadczenia w prowadzeniu prezydencji przez Polskę oraz brak pamięci instytucjonalnej. Wyzwaniem jest również nowy typ prezydencji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony w grudnia 2009 r.

Raport oparty na źródłach naukowych oraz badaniach własnych oferuje nowe spojrzenie na to, w jaki sposób poprzednie prezydencje radziły sobie z wyzwaniami i jakie wnioski z tych doświadczeń płyną dla Polski.

Zachęcamy do przeczytania całego raportu w wersji angielskiej.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści