Inne publikacje

Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej

publikacja dr. hab. Jerzego Kranza o aktualnym stanie prac nad ustrojem Unii Europejskiej i kluczowych zagadnieniach integracji europejskiej

W toku debaty nad przyszłym ustrojem Unii wynikło wiele istotnych nieporozumień na skutek różnego (często błędnego) rozumienia terminów i zasad działania UE. Konsekwencje polityczne tego zjawiska potrafią być wyjątkowo negatywne. Wystarczy wspomnieć następstwa nieporozumienia dotyczące pojęcia „konstytucja” użytego w tytule proponowanego Traktatu rewizyjnego (Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy).

Najnowsze kompendium dr. hab. Jerzego Kranza (teoretyka i praktyka – dziś wykładowcy, wcześniej podsekretarza stanu w MSZ i byłego ambasadora RP w Niemczech) napisane jest już z perspektywy wydarzeń tegorocznego, czerwcowego spotkania Rady Europejskiej. Ma przede wszystkim zadanie edukacyjne i objaśniające. Z jednej strony jest to udana próba uporządkowania i zdefiniowania niektórych pojęć charakterystycznych dla TK oraz integracji europejskiej, z drugiej zaś uświadomienie czytelnikowi, iż choć traktaty założycielskie WE/UE stwarzają polityczną i prawną ramę oraz formułują ogólny model integracji, to jednak jest on wypełniany treścią głównie na poziomie tzw. prawa wtórnego, czyli aktów prawnych uchwalanych przez instytucje WE/UE przy współudziale państw członkowskich.

Publikacja została wydana przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z Towarzystwem Naukowym „Societas Vistulana” oraz Niezależnym Instytutem Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.

podziel się