Inne publikacje

Subsydiarna demokracja

z Robert Grzeszczak

Rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w Traktacie z Lizbony

Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 10, 2009.