Wydawca treści

Inne publikacje

Premier

Tadeusz Mazowiecki. Pisma i dokumenty 1989-1990

W 10 rocznicę śmierci Premiera Tadeusza Mazowieckiego ukazała się przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera publikacja zawierająca pisma i zapisy rozmów oraz ważnych wystąpień i wywiadów z czasów jego urzędowania w dobie przełomu.

Wydawca treści

Spis treści

Przedmowa

Andrzej Friszke, Polityka w imię wartości 

 

C Z Ę Ś Ć I

Teksty i dokumenty z lat 1989–1990

R O Z D Z I A Ł 1. Tworzenie rządu i programu 

Tadeusz Mazowiecki, Wierność, 2 czerwca 1989 r. 

Adam Michnik, Wasz prezydent, nasz premier, 3 lipca 1989 r.

Karol Modzelewski, Nie róbmy rządu, nie idźmy stąd, 6 lipca 1989 r.

Tadeusz Mazowiecki, Spiesz się powoli, 1 4 lipca 1989 r.

Musimy się liczyć z bardzo nieoczekiwanymi rozwiązaniami. Stenogram posiedzenia Prezydium Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, 1 sierpnia 1989 r. 

Ks. Alojzy Orszulik, Mazowiecki na premiera. Rozmowy Kościoła z komunistami w sierpniu 1989 r. .

Mówi nowy premier. Rozmowa Anny Bikont z Tadeuszem Mazowieckim, 21 sierpnia 1989 r.

Tadeusz Mazowiecki, Nie będę premierem malowanym. Wypowiedź na spotkaniu z OKP, 23 sierpnia 1989 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Polska będzie inna. Przemówienie w Sejmie, 24 sierpnia 1989 r. 

Nic jeszcze nie planuję, najpierw muszę utworzyć rząd. Pierwsza konferencja prasowa premiera Tadeusza Mazowieckiego, 24 sierpnia 1989 r. 

Zmiana układu. Rozmowa Jana Dworaka z Tadeuszem Mazowieckim, sierpień 1989 r. 

John R. Davis, Depesze ambasady USA o tworzeniu rządu, s ierpień–wrzesień 1989 r.

Tadeusz Mazowiecki, Polacy rozpoczynają nową kartę historii. Przemówienie w Sejmie, 12 września 1989 r. 

Rady społeczne w MSW i MON. Fragment protokołu ustaleń nr 21/89 posiedzenia Rady Ministrów, 13 września 1989 r.

Tadeusz Mazowiecki, Państwo przestało być własnością jednej partii. Przemówienie na spotkaniu z wojewodami, 21 września 1989 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Zmienimy radykalnie politykę wobec Wychodźstwa. Przemówienie na XV Polonijnym Forum Gospodarczym, Poznań, 7 października 1989 r. 

Tadeusz Mazowiecki, 11 Listopada. Przemówienie w TVP1 i PR1, 11 listopada 1989 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Życzenia wigilijne. TVP1, 24 grudnia 1989 r.

Tadeusz Mazowiecki, Początek reform. Przemówienie w Sejmie, 18 stycznia 1990 r. 

 

R O Z D Z I A Ł 2. Sprawy zagraniczne .

Tadeusz Mazowiecki, Wszyscy musimy się przełamać. Przemówienie na spotkaniu z Polonią, Rzym, 20 października 1989 r.

Rozmowa Tadeusza Mazowieckiego z Michaiłem Gorbaczowem, Moskwa, 24 listopada 1989 r. 

Myślę, że się zrozumieliśmy. Konferencja prasowa premiera Tadeusza Mazowieckiego w Moskwie, 25 listopada 1989 r. 

Tadeusz Mazowiecki, RWPG do remontu. Fragmenty przemówienia na 45. sesji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Sofi a, 9 stycznia 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Składamy wniosek o przyjęcie do Rady Europy. Przemówienie w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, Strasburg, 29 stycznia 1990 r. 

Rozmowa Tadeusza Mazowieckiego z Margaret Th atcher, Londyn, 12 lutego 1990 r. 

Rozmowa telefoniczna Tadeusza Mazowieckiego z Michaiłem Gorbaczowem, 16 lutego 1990 r. 

Niemcy, godzina próby. Konferencja prasowa premiera Tadeusza Mazowieckiego, Warszawa, 21 lutego 1990 r.

Rozmowa telefoniczna Tadeusza Mazowieckiego z Helmutem Kohlem, 23 lutego 1990 r. 

Rozmowa Tadeusza Mazowieckiego z George’em H.W. Bushem, Waszyngton, 21 i 22 marca 1990 r. 

Rozmowa Tadeusza Mazowieckiego z Lawrence’em Eagleburgerem, zastępcą sekretarza stanu USA, Waszyngton, 21 marca 1990 r. 

Rozmowa Tadeusza Mazowieckiego z Williamem H. Websterem, dyrektorem CIA, Waszyngton, 21 marca 1990 r. 

Rozmowa Tade usza Mazowieckiego z Dickiem Cheneyem, sekretarzem obrony USA, Waszyngton, 21 marca 1990 r. 

Rozmowa Tadeusza Mazowieckiego z Nicholasem Bradym, sekretarzem skarbu USA, Waszyngton, 21 marca 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Toast u Bushów. Przemówienie podczas kolacji w Białym Domu, Waszyngton, 21 marca 1990 r.

Tadeusz Mazowiecki, Potrzebujemy pomocy Międzynarodowej Organizacji Pracy. Przemówienie na 77. sesji MOP, 12 czerwca 1990 r.

Tadeusz Mazowiecki, Problem granicy z Niemcami musi zostać ostatecznie zamknięty. Przemówienie na spotkaniu z mieszkańcami Szczecina, 24 czerwca 1990 r.

Wycofywanie wojsk radzieckich stacjonujących w Polsce. Zarządzenie nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Przezwyciężyć podział na Europę bogatą i biedną. Przemówienie na posiedzeniu KBWE, Paryż, 20 listopada 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Integracja europejska – zasadniczy kierunek naszej polityki. Przemówienie w Sejmie, 22 listopada 1990 r. 

Kontakty zagraniczne premiera Tadeusza Mazowieckiego w latach 1989–1990

 

R O Z D Z I A Ł 3. Wojna na górze 

Konferencja „Etos Solidarności”, Warszawa, 9 grudnia 1989 r.

Tadeusz Mazowiecki, Etyka i polityka. Wykład na Uniwersytecie Katolickim w Leuven w Belgii podczas uroczystości nadania doktoratu honoris causa, 2 lutego 1990 r.

Tadeusz Mazowiecki, Polskie piekło. Fragment przemówienia na posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego, Warszawa, 31 marca 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, „Solidarność” jest fundamentem Polski. Przemówienie na II zjeździe „Solidarności”, Gdańsk, 19 kwietnia 1990 r. 

Lech Wałęsa, Wojna na górze. Omówienie przemówienia i dyskusji na posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego 13 maja 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Rzeczpospolita lokalna mieszkańców. Przemówienie na wiecu przed wyborami samorządowymi, Wrocław, 25 maja 1990 r. 

Weryfi kacja byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Bądźmy przeciwnikami, ale nie wrogami. Przemówienie na Konferencji Komitetów Obywatelskich, Warszawa, 17 czerwca 1990 r.

Tadeusz Mazowiecki, Spór toczy się o sprawy istotne, a nie personalne. Przemówienie na Konferencji Komitetów Obywatelskich, Warszawa, 1 lipca 1990 r.

Korespondencja Lecha Wałęsy z Tadeuszem Mazowieckim, lipiec 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Wybraliśmy pokojową drogę zmian. Przemówienie w Sejmie, 6 lipca 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Jesteśmy w trakcie przeprawy. Przemówienie na spotkaniu rządu ze związkowcami w Stoczni Gdańskiej, 30 sierpnia 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, 10. rocznica Sierpnia. Przemówienie w Stoczni Gdańskiej, 31 sierpnia 1990 r. 

 

R O Z D Z I A Ł 4. Kampania prezydencka 

Lech W ałęsa, 100 milionów dla każdego, październik 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Oświadczenie o kandydowaniu na prezydenta. TVP1, 4 października 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Program dla Polski, październik 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Budujemy Polskę dla wszystkich. Pierwsze przemówienie w kampanii wyborczej, Filharmonia Krakowska, 14 października 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Świadomie odeszliśmy od rządów, które infantylizowały społeczeństwo.

Przemówienie na spotkaniu założycielskim Unii Wielkopolan, Poznań, 19 października 1990 r. 

Musimy się porozumieć po wyborach. Rozmowa Ewy Szemplińskiej i Dariusza Fikusa z Tadeuszem Mazowieckim, 14 listopada 1990 r. 

Bronię pewnego modelu demokracji. Rozmowa Kazimierza Wóycickiego z Tadeuszem Mazowieckim, listopad 1990 r. 

Credo polityka. Rozmowa Jerzego Turowicza z Tadeuszem Mazowieckim, listopad 1990 r. 

 

R O Z D Z I A Ł 5. Dymisja 

Tadeusz Mazowiecki, Oświadczenie o dymisji, 26 listopada 1990 r. 

Zagrożony jest nie tylko rząd, ale cały ruch „Solidarności”. Stenogram posiedzenia

Prezydium Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, 28 listopada 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Należy oddać głos na Wałęsę. Przemówienie na zebraniu założycielskim Unii Demokratycznej, Warszawa, 2 grudnia 1990 r.

Tadeusz Mazowiecki, Rząd odchodzi w pół drogi. Przemówienie w Sejmie, 14 grudnia 1990 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Papież apeluje o pojednanie. Notatka z rozmowy telefonicznej z nuncjuszem abp. Józefem Kowalczykiem, 23 g rudnia 1990 r.

Spotkanie Lecha Wałęsy z Tadeuszem Mazowieckim. Komunikat PAP, Warszawa, 27 grudnia 1990 r. 

Przebudowa państwa. Sprawozdanie z działalności rządu w okresie od 12 września 1989 do 10 grudnia 1990 r., Warszawa, grudzień 1990 r. 

Projekty ustaw wniesione przez rząd do Sejmu w okresie od września 1989 do grudnia 1990 r., Warszawa, grudzień 1990 r. 

 

C Z Ę Ś Ć II

Teksty z późniejszego okresu

Tadeusz Mazowiecki, Droga do Trzeciej Rzeczypospolitej 

Wiedziałem, że się uda. Rozmowa Teresy Torańskiej z Tadeuszem Mazowieckim, 2004 r. 

Samorząd – kluczowa reforma. Rozmowa Małgorzaty Subotić z Tadeuszem Mazowieckim, 2005 r. 

Pierwszy wyłom w obozie jałtańskim. Rozmowa Andrzeja Urbańskiego z TadeuszemMazowieckim, 1996 r. 

Nie pytaliśmy Moskwy o pozwolenie. Rozmowa Andrzeja Brzezieckiego z Tadeuszem Mazowieckim, 2009 r. 

Tadeusz Mazowiecki, Sąd nad grubą kreską 

Kalendarium wydarzeń z lat 1989–1990

Wykaz skrótów 

Bibliografia

Spis ilustracji 

Indeks osób

podziel się

Wydawca treści

nasz zespół

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437
Debata publiczna
9 listopada 2023
Aula dawnej Biblioteki Uniwersyteckie w Warszawie
pokaż więcej

comment-portlet

Wydawca treści