Inne publikacje

Od Traktatów Rzymskich do Traktatu Konstytucyjnego

Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Dokumentacja VII Międzynarodowej KonferencjiKraków, 14-15 września 2007
Otwarcie
Tadeusz Pieronek
Stephan Raabe

5
7
Wykład
Lech Kaczyński

11
I. Chrześcijańskie korzenie a tożsamość Europy
Czynnik religijny a przyszłość Europy
kard.Tercisio Bertone

19
Idee i ideologie: Europa w poszukiwaniu swojej zaniedbanej tożsamości
Jacques Santer

31
Wyjątkowość obrazu człowieka w Europie
Christoph Böhr

39
Nadać Europie duszę
kard.Stanisław Dziwisz

45
Chrześcijaństwo jako siła jednocząca Europę
Diarmuid Martin

49
II. R eforma jako szansa i konieczność:
Nowy traktat konstytucyjny Unii Europejskiej
Po co Europie nowy traktat konstytucyjny?
Hans-Gert Pöttering

53
Reforma konstytucyjna: Rewolucja w sensie formalnym
Jacek Saryusz-Wolski

61
III. Stare i nowe wyzwania dla Europy
Kluczowa rola porozumienia pomiędzy Polską a Niemcami
Norbert Lammert

67
Kształcenie i nauka jako wartość dodana dla Europy
Michał Seweryński

73
Przyszłość i nadzieje Białorusi. Oczekiwania wobec Unii Europejskiej
Aleksander Milinkiewicz

79
IV. Podsumowanie konferencji
Marek Orzechowski 83
V. Plac budowy – Europa
Kazanie podczas uroczystej mszy świętej w ramach konferencji
kard. Tercisio Bertone

87
O autorach93
Program konferencji97
Impresje fotograficzne101

podziel się

Po wydarzeniach KAS
18 września 2007
Wie soll es weiter gehen mit dem EU-Reformvertrag, Program wydarzenia, 18 września 2007
Konferencja
14 - 15 września 2007
Kraków-Przegorzały, Centrum Polonijne, ul. Jodłowa 13
Od Traktatów Rzymskich do Traktatu Konstytucyjnego Reformującego, Konferencja,