Inne publikacje

Przebaczamy i prosimy o przebaczenie

Der Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe von 1965. Genese ▪ Kontext ▪ Wirkung

Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego episkopatu z 1965 roku. Geneza ▪ Kontekst ▪ Spuścizna

Informujemy, że ukazała się książka „«Przebaczamy i prosimy o przebaczenie». Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego epikopatu z 1965 roku. Geneza ▪ Kontekst ▪ Spuścizna”, którą wydała Wspólnota Kulturowa Borussia i Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Orędzie polskich biskupów i odpowiedź niemieckiego episkopatu z roku 1965 to jeden z najważniejszych momentów procesu zbliżenia między Polakami a Niemcami. List polskich biskupów, stanowi rewolucyjną i odważną inicjatywę na rzecz przezwyciężenia barier między niedawno jeszcze wrogimi sąsiadami.

Książka zawiera obszerne studium poświęcone temu historycznemu wydarzeniu oraz dwanaście rozmów ze świadkami wymiany listów biskupów. Basil Kerski i Robert Żurek rekonstruują genezę listów, prezentują ich historyczny kontekst i reakcję władz środowisk kościelnych i intelektualnych na dialog biskupów, omawiają znaczenie wymiany listów dla rozwoju relacji polsko-niemieckich. Zasadniczą część książki stanowią rozmowy, które autorzy przeprowadzili z żyjącymi świadkami tamtych wydarzeń. Rozmawiali zarówno z przedstawicielami hierarchii Kościoła katolickiego, jak również z przedstawicielami polskiego i niemieckiego laikatu (z Alfonsen Nossolem, Josefem Homeyerem, Stanisławem Stommą, Tadeuszem Mazowieckim, Władysławem Bartoszewskim, Hansjakobem Stehlem, Mieczysławem Rakowskim, Richardem von Weizsäckerem, Bernhardem Voglem, Gottfriedem Erbem, Konradem Weissem i Józefą Hennelową). Spojrzenie na wymianę listów i proces polsko-niemieckiego pojednania autorzy poszerzyli także o perspektywę świadków spoza Kościoła.

Autorzy:

Basil Kerski, dziennikarz, redaktor naczelny Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG, mieszka w Berlinie

Tomasz Kycia, dziennikarz, współpracuje z niemiecką telewizją ZDF i rozgłośnią RBB, mieszka w Berlinie

Robert Żurek, doktor historii, pracownik naukowy Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.

Książkę można zamówić pod adresem elektronicznym wydawnictwo@borussia.pl.

kontakt:

Kamilo Gojło, Wspólnota Kulturowa Borussia

tel. 89 523 72 93

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.borussia.pl.

podziel się