Wydawca treści

Inne publikacje

Wrogowie, obcy, przyjaciele - Polska i Niemcy

Rolf Nikel

Fundacja Konrada Adenauera wsparła polskie wydanie książki Rolfa Nikela, b. Ambasadora Niemieckiej Republiki Federalnej w Polsce, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku w Niemczech i wniosła poważny wkład w dyskusję o partnerstwie Polski i Niemiec, szczególnie w trudnych czasach wojny na Wschodzie Europy. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Akcent przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wydawca treści

Historia Polski i Niemiec ściśle wiąże te kraje ze sobą jako europejskich sąsiadów. Kiedy 9 listopada 1989 roku runął mur berliński i kilka miesięcy później doszło do ponownego zjednoczenia Niemiec, podłożem tych historycznych procesów były też wydarzenia dziejące się przede wszystkim w Polsce. To Polacy i ruch Solidarności poprzez zakończony sukcesem strajk w Stoczni Gdańskiej dali sygnał do upadku socjalizmu w Polsce, a wkrótce potem w całym bloku wschodnim. Kiedy opadła żelazna kurtyna, stosunki polsko-niemieckie kształtował duch współpracy, co zaowocowało podpisaniem polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie (1991), a wcześniej traktatu granicznego. 
Po przystąpieniu do NATO i później do UE Polska stała się istotnym filarem Unii Europejskiej jako państwo położone w centrum Europy. Warszawa i Berlin - dawni wrogowie, którzy stali po przeciwnych stronach w trwającym przez ponad dwa wieki konflikcie na tle narodowościowym, przeobrazili się w partnerów, których łączą podobne interesy. Mimo to wzajemne stosunki obu tych państw nie są pozbawione napięć i znacznie ochłodziły się od momentu przejęcia steru rządów przez partię narodowo-konserwatywną Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Niewiele zmieniło w tym względzie zewnętrzne zagrożenie, które powstało wskutek napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. 
O ile kontakty miedzy Polską a Niemcami na poziomie gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego są w stanie rozkwitu, o tyle stosunki polityczne w roku wyborów do polskiego parlamentu znajdują się w fazie stagnacji. Dlatego potrzebni są po obu stronach Odry dalekowzroczni politycy i budowniczowie mostów, którzy dzięki ożywionym relacjom polsko-niemieckim znajdą rozwiązanie, by dokończyć dzieła zjednoczenia Europy. Wymaga to od strony niemieckiej więcej zrozumienia i uwagi, zaś od polskiej strony woli, by na drodze pragmatycznej współpracy wspólnie wygrać przyszłość. 

„Rolf Nikel przedstawia wyważony obraz obecnego stanu stosunków polsko-niemieckich. W sposób przemyślany i krytyczny naświetla złożone relacje sąsiedzkie, czerpiąc inspirację z długoletniej kariery dyplomatycznej. Ocena: publikacja warta lektury”. 

David Gregosz, dyrektor Biura Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

 

Spis treści

Przedmowa Autora do wydania polskiego
Marek Prawda – Przedmowa
PROLOG
Po tej samej stronie historii

I. PRZEBUDOWA POLSKIEGO PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA
1. Rewolucja konserwatywna
2. Konflikt z Europą
3. Polityka zagraniczna jako funkcja polityki wewnętrznej

II. STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE NA ROZDROŻU
4. Dobrzy, a zarazem trudni sąsiedzi 
5. Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze
6. Kościoły a stosunki polsko-niemieckie

III. POLSKA A NIEMIECKA POLITYKA WSCHODNIA
7. Test wytrzymałości w polityce wschodniej 
8. Polska i fiasko niemieckiej polityki wobec Rosji 

IV. MIĘDZY DZIEDZICZNĄ WROGOŚCIĄ  A POJEDNANIEM
9. Ciężar polsko-niemieckiej historii
10. Miejsce Pamięci i Spotkań z Polską 


EPILOG

Zalecenia na przyszłość 
Podziękowania
Indeks osób

 


 

podziel się

Wydawca treści

nasz zespół

David Gregosz

David Gregosz bild

Dyrektor Biura Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

David.Gregosz@kas.de +48 22 845-9330 +48 22 848-5437
nasz zespół

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
Debata publiczna
12 - 15 września 2023
Kraków, Warszawa, Gdańsk
pokaż więcej
Debata publiczna
25 października 2023
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Sala Orła Białego, ul. Piastowska 14
pokaż więcej

comment-portlet

Wydawca treści