Wydawca treści

Inne publikacje

Wstęp do wybranych polityk Unii Europejskiej

Kompendium wiedzy o wybranych podstawowych dziedzinach polityki Unii Europejskiej autorstwa dr. Leszka Jesienia, kierownika Katedry Integracji Europejskiej Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Autor przedstawia w przekrojowy sposób działanie jednolitego rynku UE, politykę konkurencji, wspólną politykę rolną, politykę przemysłową, politykę ochrony środowiska, politykę transportową, politykę audiowizualną, wspólną politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa oraz współpracę w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości. Celem autora było uchwycenie współzależności pomiędzy politykami i ukazanie ich historycznej ewolucji do obecnego kształtu.

Wydawca treści

Publikacja została wydana przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie dzięki wsparciu Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści