Wydawca treści

Informacje z kraju

Swobodny przepływ pracowników: 2011 czy 2014?

Argumenty za i przeciw oraz tło polityczne do przedłużenia rynku pracy dla osób z nowych krajów członkowskich UE do roku 2011, a wręcz do 2014.

Wydawca treści

Problemy związane z migracją pracowników do Niemiec są różnorodne i skomplikowane. Rząd RFN zatwierdził 16 lipca 2008 r. program mający służyć zabezpieczeniu bazy pracowników wykwalifikowanych w Niemczech. Częścią tego programu jest ustawa o migracji pracowników do Niemiec (Bundestag Drucksache 16/10288 vom 22.9.2008), która ma ułatwić napływ pracowników wykwalifikowanych. Jednocześnie rząd RFN chce wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydłużenie ograniczeń związanych z ochroną rynku pracy do końca kwietnia 2011 r

podziel się

Wydawca treści

nasz zespół

Dr. Angelika Klein

Dr

Leiterin der Abteilung Stabsstelle Evaluierung

angelika.klein@kas.de +49 30 26996-3435

comment-portlet

Wydawca treści