Wydawca treści

Informacje z kraju

Apel przeciwko likwidacji Instytutu Polskiego w Lipsku

Jak ogłoszono w prasie Polski Instytut oraz Konsulat Generalny w Polsce maja zostać zamknięte.

Wydawca treści

Polski Instytut w Lipsku jest jedyną tego typu instytucją na terenie Niemiec Wschodnich, opartą na wspólnym układzie o współpracy kulturalnej pomiędzy Niemcami a Polską (Art. 17 Akapit 2) z dnia 14 lipca 1997 roku.

Instytut Polski jest zaangażowany w najprzeróżniejsze projekty polityczne, historyczne i kulturalne nie tylko na terenie regionu, ale również w skali całych Niemiec. Jego działalność propaguje polską kulturę w Niemczech i stanowi unikalną platformę dla polsko-niemieckich stosunków.

Likwidacja Polskiego Instytutu oznaczałaby koniec wielu wartościowych projektów oraz forum dialogu polsko-niemieckiego. Perspektywicznie, powstałej na skutek likwidacji luki będzie można zamknąć, gdyż w regionie nie znajduje się żadna instytucja, która mogłaby pełnić funkcję zbliżoną do działalności Polskiego Instytutu. Mając na uwadze bliskie historyczne, polityczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe powiązania Lipska i Niemiec Środkowych z Polską, konsekwencje tej decyzji są wyjątkowo dramatyczne.

Nadchodzące w niedługim czasie otworzenie się rynku niemieckiego na Polskę w znaczący sposób wpłynie na kontakty i integrację Polaków i Niemców. Na terenie landów i województw przylegających do polsko-niemieckiej granicy, gdzie wspólna historia jest nadal problemem wymagającym szczególnej uwagi, ten delikatny i potencjalnie trudny proces transformacyjny wymagać będzie specjalnej opieki oraz wsparcia – w takiej sytuacji decyzja o zamknięciu Polskiego Instytutu w Lipsku jest całkowicie niezrozumiała. W powyższym kontekście celem Polski powinno być mocne akcentowanie swojej obecności na terenie Niemiec oraz przyczynianie się do dalszego umacniania obustronnych kontaktów i kontynuowania wieloletniej współpracy. Najlepszym przykładem takiej działalności może być Francja, posiadająca na terenie samej tylko Saksonii dwa instytuty kulturalne.

Wszystkich zainteresowanych poparciem naszego apelu prosimy o wsparcie poprzez jak najszybsze zwrócenie się faxem lub emailem do:

Botschaft der Republik Polen in der Bundesrepublik Deutschland

Dr. Marek Prawda

Botschafter

Lassenstr. 19-21

14193 Berlin-Grunewald

Tel.: (+49 30) 22313100

Fax: (+49 30) 22313155

e-mail: info@botschaft-polen.de

http://www.berlin.polemb.net

oraz

Minister Spraw Zagranicznych

Radoslaw Sikorski

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Fax +48-22-6257652

Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za pomoc i wsparcie.

podziel się

Wydawca treści

nasz zespół

Dr. Angelika Klein

Dr

Leiterin der Abteilung Stabsstelle Evaluierung

angelika.klein@kas.de +49 30 26996-3435

comment-portlet

Wydawca treści

Wydawca treści