Nasze cele

Do zadań Fundacji Konrada Adenauera należy:

  • popieranie wysiłków na rzecz jedności Europy,
  • pogłębianie zrozumienia między państwami poprzez wspieranie wzajemnych kontaktów i pomoc w procesie demokratyzacji i transformacji,
  • prowadzenie kształcenia politycznego,
  • badanie i dokumentacja historycznego rozwoju ruchu chrześcijańsko-demokratycznego,
  • opracowywanie naukowych założeń polityki opartej na zasadach chrześcijańskiej demokracji,
  • popieranie młodzieży uzdolnionej.

Fundacja nie zajmuje się wspieraniem rozwoju badań naukowych, nie prowadzi działalności charytatywnej, nie popiera jakichkolwiek interesów ani partii politycznych.

Sprawą o szczególnym znaczeniu dla Fundacji Konrada Adenauera jest pomoc w demokratycznych i rynkowych przemianach krajom Europy Środkowej i Wschodniej łącznie z państwami byłego Związku Radzieckiego. Ilość biur Fundacji Adenauera w tym regionie podkreśla znaczenie Europy Środkowej i Wschodniej dla Fundacji.

Zadaniem Fundacji w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej jest popieranie demokracji i rozwoju, świadczenie pomocy i zwalczanie przyczyn biedy. Podstawą tej działalności jest wzajemne zrozumienie między kulturami i religiami. Około 100 niemieckich doradców pomaga partnerom w krajach rozwijających się.

Zadaniem Fundacji Adenauera w krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i Japonii jest dialog na fundamencie wspólnych wartości Zachodu. Fundacja, wierna zasadom Adenauera, pragnie w oparciu o idee chrześcijańsko-demokratyczne przyczynić się do powstania nowej wspólnej tożsamości europejskiej. Współpraca Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi stanowiła i w dalszym ciągu stanowi centralne zadanie działalności Fundacji.

podziel się