Wydawca treści

Praca i praktyki

Wydawca treści

 

Praktyki

 

W obecnych czasach pomyślne wejście w życie zawodowe możliwe jest wtedy, gdy przyszły pracownik umie wykazać, że zdobył pierwsze doświadczenia w zawodzie, odbył wyjazdy zagraniczne i posiada kompetencję międzykulturową. Dlatego Fundacja Konrada Adenauera w Polsce daje możliwość odbycia praktyk zainteresowanym studentom z Polski i Niemiec, które, dla studentów z Niemiec dodatkowo pozwalają poznać życie codzienne w innym kraju. Celem praktyk jest zebranie pierwszych doświadczeń zawodowych oraz możliwość bliższego przyjrzenia się działalności zagranicznego biura Fundacji Konrada Adenauera.

 

 

Mile widziani są zwłaszcza studenci kierunków społecznych, ekonomicznych i prawnych, jednak serdecznie zapraszamy do naszej placówki również studentów innych specjalizacji. Znajomość języka niemieckiego jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o miejsce. Język polski nie jest wymagany, ale jest dużą zaletą.

 

 

Do zajęć praktykanta należy przede wszystkim:

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wyszukiwanie informacji związanych z aktualnymi wydarzeniami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi w Polsce;
  • Przygotowywanie przeglądów prasowych;
  • Pisemna i telefoniczna korespondencja biurowa;
  • Merytoryczne przygotowywanie i tłumaczenie przemówień, listów, artykułów prasowych oraz programów konferencji;
  • Pomoc przy organizacji, prowadzeniu i opracowaniu międzynarodowych konferencji i seminariów;
  • Udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez biuro Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie.

    

Niestety nie mamy możliwości zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, jednak oferujemy interesujące praktyki. Pomagamy również przy przygotowaniu wyjazdu i jego organizacji.

 

 

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk prosimy o przysyłanie drogą e-mailową następujących dokumentów:

 

 

 

 

 

 • zgłoszenie;
  • podanie wybranych terminów odbywania praktyk;
  • podanie tych zajęć, którymi kandydat jest najbardziej chciałby się zajmować;
  • CV ze zdjęciem.

Koordynator praktyk:

 

Milena Łaguń:  Milena Łaguń

podziel się

Wydawca treści

Wydawca treści

Wydawca treści