Wydawca treści

Pryzmat polityczny

Wydawca treści

Przyszłość stosunków polsko-niemieckich w obliczu wojny w Ukrainie

Pryzmat polityczny

We współpracy między Uniwersytetem Lipskim, Uniwersytetem Warszawskim i Fundacją Konrada Adenauera przy finansowym wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki odbyło się w maju seminariów z udziałem polskich i niemieckich ekspertów ds. międzynarodowych, podczas którego wypracowano scenariusze przyszłości stosunków polsko-niemieckich w następstwie wojny w Ukrainie. Wyniki obrad prezentujemy w poniższej publikacji autorstwa dr. Thomasa Mehlhausena i Adriana Wagstyla.

Wikimedia Commons, freies Medienarchiv, Autor: Edward Falkowski

Die polnische Debatte um „Kriegsreparationen“

Historische Hintergründe und aktuelle Bezüge

In den deutsch-polnischen Beziehungen gab es sowohl in der Nachkriegszeit als auch neustens Auseinandersetzungen unterschiedlichster Intensität über historische Streitfragen. Eines der zentralen Elemente der Diskussion war die Frage der Kriegsreparationen, bzw. Entschädigungen an Opfer des NS-Regimes. Vor allem in der polnischen Öffentlichkeit, aber auch im politischen und wissenschaftlichen Diskurs tauchte dieses Problem jahrzehntelang immer wieder auf und offenbarte ein großes Potenzial für Kritik an der fehlenden Regelung dieser Frage. Das Thema wurde von der jetzigen nationalkonservativen polnischen Regierung, die von Deutschland Reparationen für Kriegsschäden fordert, erneut aufgegriffen. In dieser Analyse werden der historische Hintergrund, sowie die neusten Entwicklungen und die aktuelle Debatte zu diesem Thema vorgestellt.

Wydawca treści

o tej serii

Seria wydawnicza „Pryzmat polityczny” oferuje dogłębną analizę aktualnych tematów debaty politycznej w Polsce i w Niemczech, mającą na celu lepsze zrozumienie kraju sąsiada z uwzględnieniem wielu aspektów i wrażliwości. W porównaniu do formatu „Raporty z kraju” seria ta umożliwia bardziej intensywne poznanie stanowisk, wykraczających poza codzienną politykę. Polscy i niemieccy dzielą się swoją wyjątkową ekspertyzą i unikalnymi poglądami. Razem tworzą te publikację zbiór zróżnicowanych pozycji na tematy nurtujące opinię publiczną w Polsce i w Niemczech.