Wydawca treści

Publikacje

Wydawca treści

Niemcy w zbliżeniu

O aktualnych wydarzeniach niemieckiej polityki

Poland and European Defence Integration

Polska i europejska polityka obronna

Przywództwo z misją

Portal internetowy dla liderów

Kosmetik in der Kommunikation

Dr. Angelika Klein im Interview über die Außenpolitik der neuen polnischen Regierung gegenüber Deutschland und der EU

Einen „Imagewandel“, ein „Facelifting“ sieht die Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Warschau im Kabinettswechsel in Polen: Denn „Morawiecki soll die Politik verkaufen, nicht verändern.“ Der neue Ministerpräsident und seine Regierung könnten das Verhältnis zu Deutschland und zur EU verbessern – wenn sie nur wollen. Letztlich hänge das vom Strippenzieher im Hintergrund ab: dem mächtigen PiS-Parteivorsitzenden Jarosław Kaczyński.

Germany, Poland and the future of transatlantic community

Polska, Niemcy i Stany Zjednoczone

Prof. Dr. Norbert Lammert - Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung

Prof. Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestages a.D., ist in der Mitgliederversammlung einstimmig zum Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung gewählt worden.

Działać z odwagą

Impulsy dla silnej i otwartej na przyszłość Unii Europejskiej

Stojące przed nami wyzwania mają zróżnicowany charakter. Najważniejsze z nich to: dalszy rozwój jednolitego rynku Unii Europejskiej oraz stabilizacja strefy euro, swoboda przepływu pracowników jako społeczny filar UE, głębokie reformy w obszarze bezpieczeństwa i obrony, relacje z naszymi sąsiadami i nowe formy współpracy z nimi oraz wspólna europejska polityka azylowa i migracyjna. W niniejszej publikacji zaproponowane zostaną działania, które w mogłyby zostać podjęte w odpowiedzi na te wyzwania. Autorem publikacji jest dr Hans-Gert Pöttering, przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera.

Kto porwie Europę

Dodatek specjalny Tygodnika Powszechnego

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dodatku specjalnego Tygodnika Powszechnego, wydanego po XVII Międzynarodowej Konferencji "Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej"

Reformacja 500 lat

Dodatek specjalny Tygodnika Powszechnego

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dodatku specjalnego Tygodnika Powszechnego, wydanego z okazji obchodów 500-lecia reformacji.

Aktualne tendencje w niemiecko-polskich stosunkach gospodarczych

W atmosferze hasła „więcej Europy” z jednej strony i brexitu z drugiej

Analiza ta została wydana przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Katedrę Gospodarki Niemieckiej w Instytucie Gospodarki Światowej, Polsko-Niemieckie Forum Akademickie i Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH w Warszawie. Została ona napisana przez prof. dr Andreasa Bieliga i prof. dr Jürgena Wandla opublikowana z okazji polsko-niemieckiej konferencji naukowej na SGH w dniu 12 października 2017 r.