Publikacje

Barometr Polska – Niemcy 2012

Polacy o roli Niemiec w Europie i stosunkach polsko-niemieckich

Instytut Spraw Publicznych i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce przedstawiają wyniki badań opinii społecznej w sprawie odbioru Niemiec i niemieckiej polityki europejskiej przez Polaków. Kolejną publikację z serii Barometr Polska-Niemcy można przeczytać i pobrać ze strony ISP, do której prowadzi poniższy link:

Slogany czy konkrety

Ocena realizacji polsko-niemieckiego Programu Współpracy

W roku 2011 minęło 20 lat od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. Z tej okazji oba rządy podpisały tzw. „Program współpracy”, czyli listę projektów, która ma być wspólnie realizowana. W rok po jego podpisaniu warto przyjrzeć się, w jakim stopniu to się stało. Poniższy link przekieruje Państwa na stronę ISP, gdzie można zapoznać się z raportem dr. Agnieszki Łady z ISP na ten temat.

Biuletyn Europy Środkowej i Wschodniej

Fundacja Konrada Adenauera i Centrum Stosunków Międzynarodowych wydają e-biluten poświęcony problematyce stosunków gospodarczych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wizerunek waluty wuro w polskich mediach elektronicznych

Zapraszamy do lektury raportu, który przedstawia wizerunek waluty wuro w Polsce na podstawie publikacji w polskich mediach elektronicznych na przestrzeni 4 lat (2008-2012).

Niemcy w Europie XXI wieku

Wykład Ambasadora RFN w Polsce Rüdigera Freiherr von Fritsch

Przedstawiamy państwu zapis wykładu pod tytułem Niemcy w Europie XXI wieku, który Ambasador Republik Federalnej Niemiec w Polsce Rüdiger Freiherr von Fritsch wygłosił 10 maja 2012 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Opinie oraz komentarze prasy polskiej i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w Unii Europejskiej

Raport

Przedstawiamy państwu Raport pod redakcją Radosława Zenderowskiego pt. Opinie oraz komentarze prasy polskiej i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji przygotowano we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wybory w Warszawie, negocjacje w Brukseli

Wybory parlamentarne i Prezydencja Polski w Radzie UE

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa dyrektora Fundacji Konrada Adenauera w Polsce dr Christiana Schmitza i eksperta Instytutu Spraw Publicznych dr Agnieszki Łady. Publikacja pod tytułem "Wybory w Warszawie, negocjacje w Brukseli. Wybory parlamentarne i Prezydencja Polski w Radzie UE" zawiera analizę polskiej polityki europejskiej ostatniego roku.

Od obywatela ‘dobrego’ do ‘dojrzałego’. Koncepcje kształcenia obywatelskiego w Niemczech po 1989/1990 roku

Nowa publikacja autorstwa dr Aldony Wiktorskiej-Święckiej

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ma przyjemność polecić Państwu lekturę książki dr Aldony Wiktorskiej-Święckiej wydanej przez Oficynę Wydawniczą ATUT we Wrocławiu

Polacy i Niemcy

Trudne kontakty - dobre perspektywy

Szanowni Państwo, polecamy Państwa szczególnej uwadze zbiór tekstów wybitnych autorów.

Konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie Euro dla europejskkiego i polskiego sektora bankowego

Über die Folgen für polnische und europäische Banken

Dokument wprowadzający do dyskusji prowadzonej na platformie wirtualnej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.