Publikacje

Inne publikacje

Analiza i kreatywność.Innowacja w działaniu na rzecz wspólnoty.

Publikacja Warsztatu Innowacji Społecznych i Fundacji Konrada Adenauera
Przedstawiamy państwu publikację przygotowaną w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego Młody Ekspert realizowanego przez Warsztat Innowacji Społecznych oraz Fundację Konrada Adenauera. Celem tego przedsięwzięcia jest przekazywanie kompetencji w zakresie analitycznego, a jednocześnie kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych osobom młodym o ambicji wywierania wpływu na życie społeczne.

Inne publikacje

Polska-Niemcy. Partnerstwo dla Europy?

Interesy, opinie elit, perspektywy.
Publikację autorstwa Piotra Burasa poprzedzał szeroko zakrojony projekt badawczo-analityczny, na który składały się badania elit (polityków, urzędników, ekspertów) w Polsce i Niemczech. Wyniki tych badań stanowiły punkt wyjścia dla dalszych rozważań autora. Projekt zrealizowano we współpracy Fundacji Konrada Adenauera z Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Inne publikacje

Rozwój infrastruktury w formule Partnerstwa Publiczno-Prawnego

Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacji Konrada Adenauera
Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Intrumenty wsparcia finansowego państwa dla inwestycji sektora prywatnego w rozwój infrastruktury w formule Partnerstwa Publiczno-Prawnego - Case study na przykładzie Niemiec".

Informacje z kraju

Platforma Obywatelska w tarapatach

z Christian Schmitz

Podsumowanie 2012 roku w polskiej polityce
Premier Donald Tusk i jego rząd bez wątpienia mogą zaliczyć miniony rok do udanych. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej podniosły nastroje w kraju i polepszyły wizerunek Polski za granicą. Przede wszystkim jednak były impulsem do gwałtownej rozbudowy infrastruktury w kraju. Również sytuacja gospodarcza jest stabilna, o czym świadczy utrzymujący się wzrost gospodarczy na poziomie 3%. Mimo sukcesów rządzącą partię czekają poważne wyzwania w nadchodzącym roku.

Inne publikacje

Die Rolle der Kirche in einem modernen Rechtstaat.

Beispiel Polens.
Der Status der katholischen Kirche in Polen in den Jahren 1997 – 2012. Wichtigsten Stellungnahmen und Themen des öffentlichen Diskurses. Ideologische Auseinandersetzungen.

Inne publikacje

Obecność Kościoła katolickiego w sferze publicznej demokratycznego państwa prawa.

Przykład współczesnej Polski
Zasadniczym celem raportu jest analiza debat na temat aktywności i statusu Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1997–2012 oraz wyodrębnienie głównych prezentowanych w tym zakresie stanowisk ideowych dotyczących tej kwestii, a także przedstawienie stojących za nimi strategii argumentacyjnych oraz dzielących je głównych osi sporu.

Inne publikacje

German and Polish Energy Policies:

Is Cooperation Possible?
Publikacja jestem rezultatem seminarium eksperckiego "Polish-German Energy Round Table", przygotowanym wspólnie przez Fundację Konrada Adenauera z PISM oraz Stiftung Wissenschaft und Politik. Celem raportu jest zdiagnozowanie interesów energetycznych Polski i Niemiec w kontekście zmieniających się uwarunkowań rynkowych, powstania nowych tras przesyłowych, integracji rynków energetycznych państw UE oraz wyzwań klimatycznych stojących przed krajami członkowskimi. Autorzy określają obszary sprzecznych i wspólnych interesów, oraz proponują rozwiązania korzystne dla obu państw.

Informacje z kraju

Film z VII Kongresu Obywatelskiego

Zapraszamy do zapoznania się z filmem ilustrującym przebieg VII Kongresu Obywatelskiego, który odbył się w dniu 10 listopada 2012 r. w Warszawie. VII Kongres Obywatelski został zorganizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - wieloletnim partnerem Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Inne publikacje

Barometr Polska – Niemcy 2012

Polacy o roli Niemiec w Europie i stosunkach polsko-niemieckich
Instytut Spraw Publicznych i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce przedstawiają wyniki badań opinii społecznej w sprawie odbioru Niemiec i niemieckiej polityki europejskiej przez Polaków. Kolejną publikację z serii Barometr Polska-Niemcy można przeczytać i pobrać ze strony ISP, do której prowadzi poniższy link:

Inne publikacje

Slogany czy konkrety

Ocena realizacji polsko-niemieckiego Programu Współpracy
W roku 2011 minęło 20 lat od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. Z tej okazji oba rządy podpisały tzw. „Program współpracy”, czyli listę projektów, która ma być wspólnie realizowana. W rok po jego podpisaniu warto przyjrzeć się, w jakim stopniu to się stało. Poniższy link przekieruje Państwa na stronę ISP, gdzie można zapoznać się z raportem dr. Agnieszki Łady z ISP na ten temat.