Publikacje

Inne publikacje

Europa uda się wspólnie?

Polska polityka europejska w okresie przewodnictwa Niemiec w UE

Inne publikacje

Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania wprowadzenia euro w Niemczech

Analiza implikacji ekonomicznych wdrożenia euro w Niemieczech oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie wspólnej waluty można budować unię polityczną na kształt Stanów Zjednoczonych Europy. Autor: Anna Marszałek

Inne publikacje

Cywilizacyjne zmagania Europy

Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji Europejskiej
Dokumentacja VI międzynarodowej konferencji w Krakowie, 15.-16.09.2006 wydana w jęz. niemieckim

Inne publikacje

Polacy i Niemcy - wspólnie w Europie

Przemówienie podczas konferencji "Dialog polsko-niemiecki" Fundacji Konrada Adenauera i Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie 3 listopada 2006 roku.

Inne publikacje

Więź

katolicki miesięcznik społeczno-kulturalny, nr 4/2007

Inne publikacje

Polscy Ojcowie Europy

Publikacja autorstwa Andrzeja Borzyma i Jeremiego Sadowskiego na temat wkładu polskich elit w dzieło integracji europejskiej

Inne publikacje

Rosja - potencjalny partner we wspólnocie wartości?

II zeszyt serii „Raporty Fundacji Konrada Adenauera”
Wykład dr. Andreasa Schockenhoffa, wiceprzewodniczącego frakcji CDU/SCU w Bundestagu, z cyklu „Polska, Niemcy, Europa” zorganizowany przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

Inne publikacje

Obrona wartości europejskich

Wspólne dążenie do realizacji celów w Europie
I zeszyt serii „Raporty Fundacji Konrada Adenauera” z przemówieniem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. dr. Hansa-Gerta Pötteringa

Inne publikacje

Jak przywrócić dynamikę Unii Europejskiej?

z Paweł Świeboda

W poszukiwaniu odpowiedzi na kryzys konstytucyjny w UE

Informacje z kraju

Dymisje w polskim rządzie

z Stephan Georg Raabe

Rezygnacje ministrów obrony i spraw wewnętrznych
tekst w języku niemieckim