Publikacje

Polska - Niemcy - Francja

Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu Unii Europejskiej

Analiza Instytutu Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce pod redakcją Leny Kolarskiej-Bobińskiej i Mateusza Fałkowskiego

Prawa człowieka – podstawa integracji europejskiej

VI zeszyt serii „Raporty Fundacji Konrada Adenauera”

Przemówienie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. dr. Hansa-Gerta Pötteringa podczas obchodów „Dnia Stron Ojczystych 2007” Związku Wypędzonych

Europejski konflikt pamięci

Tekst dr. Kazimierza Wóycickiego przygotowany na konferencję Fundacji Konrada Adenauera „Budowanie mostów w Europie“

V zeszyt serii „Raporty Fundacji Konrada Adenauera”

Społeczna gospodarka rynkowa w dobie globalizacji

Publikacja pod redakcją Jana Szomburga zawierająca wystąpienia prelegentów konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce w ramach obywatelskiego projektu na rzecz modernizacji Polski „Polskie Forum Obywatelskie”

Eine neue Agenda ist nötig

Die deutsch-polnischen Beziehungen nach dem politischen Wechsel in Polen

Beitrag vom Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen Stephan Raabe für die Sonderaugabe des Europakalenders „Strategie für Europa” der Polnischen Robert-Schuman-Stiftung. Der Beitrag beinhaltet eine Analyse des gegenwärtigen Standes der deutsch-polnischen Beziehungen sowie inhaltliche Vorschläge für eine neue Agenda in den bilateralen Beziehungen. Unter Berücksichtigung der neuen politischen Konstellation in Polen und den sich abzeichnenden gemeinsamen Interessen werden mögliche Instrumente, Bereiche und Initiativen des Dialoges und der Zusammenarbeit aufgezeigt, die den Beziehungen von Deutschen und Polen eine neue Dynamik verleihen können.

Integracja kulturowa imigrantów

Wyzwania i dylematy

Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Balickiego

Wstęp do wybranych polityk Unii Europejskiej

Kompendium wiedzy o wybranych podstawowych dziedzinach polityki Unii Europejskiej autorstwa dr. Leszka Jesienia, kierownika Katedry Integracji Europejskiej Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Autor przedstawia w przekrojowy sposób działanie jednolitego rynku UE, politykę konkurencji, wspólną politykę rolną, politykę przemysłową, politykę ochrony środowiska, politykę transportową, politykę audiowizualną, wspólną politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa oraz współpracę w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości. Celem autora było uchwycenie współzależności pomiędzy politykami i ukazanie ich historycznej ewolucji do obecnego kształtu.

Federalizm w Unii Europejskiej i w Niemczech

Modele i powiązania

Analiza wzajemnego oddziaływania systemów politycznych Unii Europejskiej i Niemiec w kontekście kształtowania się i rozwoju ich federalnych struktur

Wolność dla Białorusi

„Białoruś jutrzejsza będzie inna niż Białoruś dzisiejsza”

IV zeszyt serii „Raporty Fundacji Konrada Adenauera” zawierający wykłady sekretarza generalnego CDU Ronalda Pofalli wygłoszone podczas niemiecko-białoruskiego forum oraz na otwarciu konferencji Fundacji Konrada Adenauera poświęconej Białorusi

Listy gratulacyjne z okazji 75. urodzin prof. Bernharda Vogla

listy m.in. od kanclerz Angeli Merkel i prof. Władysława Bartoszewskiego

Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera, były premier prof. Bernhard Vogel obchodzi 19 grudnia 2007 roku 75. urodziny. Poniżej zamieszczamy listy gratulacyjne m.in. od prof. Władysława Bartoszewskiego i kanclerz Angeli Merkel oraz życiorys Jubilata.