Wydawca treści

Inne publikacje

Jaka polityka wobec Rosji? Perspektywa Polski i Niemiec

Analiza Instytutu Spraw Publicznych

Zapraszamy do lektury analizy wydanej przez Instytut Spraw Publicznych, we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, autorstwa Elżbiety Kaca, Agnieszki Łady, pod tytułem "Jaka polityka wobec Rosji? Perspektywa Polski i Niemiec" oraz książki wydanej w związku z projektem badawczym o ten samej nazwie.

Wydawca treści

Czy Niemcy i Polska powinny współpracować na poziomie unijnym w tworzeniu polityki UE wobec Rosji? Czy należałoby dążyć do wypracowania wspólnego stanowiska, zgodnie z którym Unia Europejska jest zainteresowana reformującą się i stabilną Rosją,a modernizacja w tym kraju nie powinna ograniczą się do kwestii gospodarczych, lecz obejmować także demokratyzację i zmiany w systemie politycznym?

W związku z konferencją "Jaka polityka wobec Rosji? Perspektywa Polski i Niemiec" zorganizowaną wspólnie przez Fundację Konrada Adenauera i Instytut Spraw Publicznych wydana została publikacja książkowa pt. Rosja dziś i jutro. Opinie polskich i niemieckich ekspertów oraz analiza autorstwa ekspertów ISP pt. Jaka polityka wobec Rosji? Perspektywa Polski i Niemiec.

Analiza dostępna jest powyżej w formacie PDF.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści