Publikacje

Bartoszewski. Karski. Mistrzowie na nowy wiek

Dodatek specjalny Tygodnika Powszechnego

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem specjalnym Tygodnika Powszechnego poświęconym dwóm wybitnym postaciom: Władysława Bartoszewskiego i Jana Karskiego.

List Biskupów

Dodatek specjalny Tygodnika Powszechnego

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem specjalnym Tygodnika Powszechnego z okazji 50-tej rocznicy listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, wydanie którego wspiera Fundacja Konrada Adenauera w Polsce.

Prawo ustrojowe Niemiec

Polecamy publikację prof. dr. J. W. Tkaczyńskiego

Polecamy zapoznanie się z najnowszą publikacja profesora Tkaczyńskiego.

Schuman i jego Europa

pierwsza monografia Roberta Schumana w języku polskim

Właśnie ukazała się pierwsza monografia Roberta Schumana - publikację wydała Polska Fundacja im. Roberta Schumana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

"Każdy, któremu dane było go spotkać, dostał dar od losu”

Dr Hans-Gert Pöttering, Przewodniczący Fundacji K. Adenauera i b. Przewodniczący PE oddaje hołd prof. Bartoszewskiemu

Władysław Bartoszewski, był wielkim budowniczym mostów między Polską i Niemcami a także przyjacielem Fundacji Konrada Adenauera. On, były więzień KZ Auschwitz, został również doświadczony represjami reżimu komunistycznego. Dewizą życiową Władysława Bartoszewskiego, głęboko wierzącego chrześcijanina i katolika, było poszanowanie godności każdego człowieka. Z tego przekonania wynikał sprzeciw wobec gardzących człowiekiem systemów totalitarnych, zarówno narodowego socjalizmu jak i komunizmu. Za tę postawę płacił niejednokrotnie wysoką cenę.

Euro przychodzi na Litwę

Litwa 19-stym członkiem strefy euro

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat okoliczności wstąpienia Litwy do strefy euro. Publikacja wydana we współpracy Fundacji Konrada Adenauera i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

Polacy o polsko-niemieckim partnerstwie we wspólnej Europie

Barometr Polska-Niemcy 2015

Serdecznie polecamy lekturę najnowszego raportu z cyklu "Barometr Polska-Niemcy". Projekt realizowany jest od wielu lat przez Instytut Spraw Publicznych i Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Badania skupiają się na postrzeganiu niemieckiej gospodarki, kultury, polityki i społeczeństwa przez Polaków.

The Perception of Germany's "Energiewende" in Emerging Countries

Zapraszamy do zapoznania się z anglojęzyczną wersją raportu Fundacji Konrada Adenauera dot. postrzegania niemieckiej "Energiewende" w krajach rozwijających się.

Współpraca gospodarcza Polska-Niemcy

Raport IBnGR

Zapraszamy do zapoznania się z raportem prezentującym wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Krzyżowa, Msza Pojednania – 25 lat później

Dodatek specjalny Tygodnika Powszechnego

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym dodatkiem Tygodnika Powszechnego. Dodatek poświęcony jest 25 rocznicy Mszy Pojednania w Krzyżowej i został wydany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.