Wydawca treści

Stypendia

Wydawca treści

Wspieranie osób młodych i wybitnie uzdolnionych, które będą w przyszłości budować elity rządzące swoich krajów, jest kluczowym obszarem działalności Fundacji Konrada Adenauera w Niemczech i na świecie. Wspieranie elit rządzących, które kierują się w swoich działaniach zasadami chrześcijańskimi i demokratycznymi oraz są zaangażowane w pracę społeczną i polityczną, należy do głównych zadań placówki.

Dlatego Przedstawicielstwo Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oferuje absolwentom szkół wyższych i doktorantom możliwość zdobycia tytułu doktorskiego lub dodatkowego dyplomu ukończenia studiów w Niemczech. Kandydaci powinni mieć mniej niż 30 lat, osiągać ponadprzeciętne wyniki w nauce podczas studiów oraz wykazywać społeczne i polityczne zaangażowanie. Fundacja Konrada Adenauera jest instytucją polityczną i wyznaje demokratyczne, chrześcijańskie i konserwatywne wartości. Z tego powodu placówka oferuje stypendia w pierwszej kolejności studentom i doktorantom kierunków społecznych, ekonomicznych i prawniczych. Fundacja nie przyznaje stypendiów absolwentom kierunków medycznych.

Dodatkowe informacje dotyczące wymagań i warunków ramowych przy zgłoszeniach przedstawione zostały w zarządzeniu dotyczącym wspierania obcokrajowców:

Richtlinien Ausländerförderung

Tu znajdą Państwo Formularz aplikacji

Wybór stypendystów z Polski przeprowadzany w warszawskim biurze Fundacji Konrada Adenauera. Istnieje również możliwość aplikowania Online. Zainteresowani kandydaci mogą znaleźć aktualne informacje na stronie KAS poświęconej promocji cudzoziemców z możliwością przekierowania na portal aplikacyjny. Więcej informacji dotyczących procesu rekrutacji i wymaganych dokumentów uzyskają Państwo w biurze Fundacji Konrada Adenauera.

 

podziel się

Wydawca treści

Wydawca treści

kontakt

Agnieszka Prokocka

Agnieszka Prokocka bild

Pracownik administracyjny (VKB)

Agnieszka.Borkowska@kas.de +48 22 845-9330

Wydawca treści