Stypendia

Wspieranie osób młodych i wybitnie uzdolnionych, które będą w przyszłości budować elity rządzące swoich krajów, jest kluczowym obszarem działalności Fundacji Konrada Adenauera w Niemczech i na świecie. Wspieranie elit rządzących, które kierują się w swoich działaniach zasadami chrześcijańskimi i demokratycznymi oraz są zaangażowane w pracę społeczną i polityczną, należy do głównych zadań placówki.

Dlatego Przedstawicielstwo Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oferuje absolwentom szkół wyższych i doktorantom możliwość zdobycia tytułu doktorskiego lub dodatkowego dyplomu ukończenia studiów w Niemczech. Kandydaci powinni mieć mniej niż 30 lat, osiągać ponadprzeciętne wyniki w nauce podczas studiów oraz wykazywać społeczne i polityczne zaangażowanie. Fundacja Konrada Adenauera jest instytucją polityczną i wyznaje demokratyczne, chrześcijańskie i konserwatywne wartości. Z tego powodu placówka oferuje stypendia w pierwszej kolejności studentom i doktorantom kierunków społecznych, ekonomicznych i prawniczych. Fundacja nie przyznaje stypendiów absolwentom kierunków medycznych.

Dodatkowe informacje dotyczące wymagań i warunków ramowych przy zgłoszeniach przedstawione zostały w zarządzeniu dotyczącym wspierania obcokrajowców:

Richtlinien Ausländerförderung

Tu znajdą Państwo Formularz aplikacji

Wybór stypendystów z Polski przeprowadzany w warszawskim biurze Fundacji Konrada Adenauera. Istnieje również możliwość aplikowania Online. Zainteresowani kandydaci znajdą aktualne informacje na stronie www.kas.de/wf/de/42.37/ z możliwością przekierowania na portal zgłoszeniowy. Więcej informacji dotyczących procesu rekrutacji i wymaganych dokumentów uzyskają Państwo w biurze Fundacji Konrada Adenauera.

Koordynator odpowiedzialny za Stypendia Agnieszka Prokocka:

Agnieszka.Prokocka@kas.de

Telefon +48 22 845 93 38

podziel się