Kongres

"... aby proces polsko-niemieckiego pojednania uczynić nieodwracalnym..."

Konferencja z okazji 25-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie

Z okazji jubileuszu 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, Fundacja Konrada Adenauera we współpracy z Ambasadą RP w Berlinie oraz Fundacją Bertelsamana organizują konferencję.

Szczegóły

W roku 2016 przypada 25. rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Dokument ten stanowił podstawę przykładnej współpracy pomiędzy dwoma państwami i narodami, w wielu obszarach i na wielu płaszczyznach.

Z tej okazji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Fundacja Bertelsmanna oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na konferencję jubileuszową, podczas której wspólnie ze świadkami wydarzeń i ekspertami gospodarczymi, świata nauki i polityki dokonamy podsumowanie ostatnich 25 lat. Z drugiej strony również aktualne tematy, jak np. polityka bezpieczeństwa, zostaną omówione. Na zakończenie konferencji zostanie przedstawiony raport z ostatnich badań "Polsko-niemieckiego barometru".

Zapraszamy do udziału. Formularz zgłoszeniowy

Program

14:00 – 14:30 Powitanie

Dr Hans-Gert Pöttering, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera

Jerzy Margański, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

14:30 – 16:00 Historyczne uwarunkowania i rozwój stosunków polsko-niemieckich po 1991 r.

Karl Lamers, Außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion a.D.

Adam Krzemiński, publicysta

Prof. Waldemar Czachur, germanista, Uniwersytet Warszawski

Prof. Dr. Dieter Bingen, dyrektor Instytutu Polsko-Niemieckiego w Darmstadt

Moderacja: Roland Freudenstein, dyrektor, Martens Centre Brüssel

16:30 – 18:00 Polityka i życie codzienne. Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców 25 lat po podpisaniu traktatu (Panel Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie i Fundacji Bertelsmanna)

Prezentacja raportu z badań „Polsko-niemiecki barometr 2016“:

Dr Agnieszka Łada, kierownik Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Gabriele Schöler, Senior Project Manager Programme Europe’s Future, Bertelsmann-Stiftung

Komentarz:

Cornelius Ochmann, dyrektor zarządzający i członek zarządu, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Moderacja:

Eric Thode, dyrektor, Internationale Foren und Trends, Bertelsmann-Stiftung

18:15 – 19:45 Perspektywa stosunków polsko-niemieckich: Wyzwania polityki bezpieczeństwa w przeddzień szczytu NATO w Warszawie

Wojciech Skurkiewicz, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

Julia Döhrn, posłanka Bundestagu, ekspert w dziedzinie militarnych aspektów polityki bezpieczeństwa, Urząd Kanclerza RFN

Adam Kowalczyk, dyrektor działu analiz, Narodowy Centrum Studiów Strategicznych

Dr Patrick Keller, koordynator działu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Fundacja Konrada Adenauera

Moderacja: Dr Kai-Olaf Lang, Senior Fellow, Stiftung Wissenschaft und Politik

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Akademie Berlin, Tiergartenstraße 35, Berlin

25 lat v_2

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska