Wydawca treści

Kongres

"... aby proces polsko-niemieckiego pojednania uczynić nieodwracalnym..."

Konferencja z okazji 25-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie

Z okazji jubileuszu 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, Fundacja Konrada Adenauera we współpracy z Ambasadą RP w Berlinie oraz Fundacją Bertelsamana organizują konferencję.

Wydawca treści

Szczegóły

W roku 2016 przypada 25. rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Dokument ten stanowił podstawę przykładnej współpracy pomiędzy dwoma państwami i narodami, w wielu obszarach i na wielu płaszczyznach.

Z tej okazji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Fundacja Bertelsmanna oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na konferencję jubileuszową, podczas której wspólnie ze świadkami wydarzeń i ekspertami gospodarczymi, świata nauki i polityki dokonamy podsumowanie ostatnich 25 lat. Z drugiej strony również aktualne tematy, jak np. polityka bezpieczeństwa, zostaną omówione. Na zakończenie konferencji zostanie przedstawiony raport z ostatnich badań "Polsko-niemieckiego barometru".

Zapraszamy do udziału. Formularz zgłoszeniowy

Program

14:00 – 14:30 Powitanie

Dr Hans-Gert Pöttering, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera

Jerzy Margański, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

14:30 – 16:00 Historyczne uwarunkowania i rozwój stosunków polsko-niemieckich po 1991 r.

Karl Lamers, Außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion a.D.

Adam Krzemiński, publicysta

Prof. Waldemar Czachur, germanista, Uniwersytet Warszawski

Prof. Dr. Dieter Bingen, dyrektor Instytutu Polsko-Niemieckiego w Darmstadt

Moderacja: Roland Freudenstein, dyrektor, Martens Centre Brüssel

16:30 – 18:00 Polityka i życie codzienne. Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców 25 lat po podpisaniu traktatu (Panel Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie i Fundacji Bertelsmanna)

Prezentacja raportu z badań „Polsko-niemiecki barometr 2016“:

Dr Agnieszka Łada, kierownik Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Gabriele Schöler, Senior Project Manager Programme Europe’s Future, Bertelsmann-Stiftung

Komentarz:

Cornelius Ochmann, dyrektor zarządzający i członek zarządu, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Moderacja:

Eric Thode, dyrektor, Internationale Foren und Trends, Bertelsmann-Stiftung

18:15 – 19:45 Perspektywa stosunków polsko-niemieckich: Wyzwania polityki bezpieczeństwa w przeddzień szczytu NATO w Warszawie

Wojciech Skurkiewicz, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

Julia Döhrn, posłanka Bundestagu, ekspert w dziedzinie militarnych aspektów polityki bezpieczeństwa, Urząd Kanclerza RFN

Adam Kowalczyk, dyrektor działu analiz, Narodowy Centrum Studiów Strategicznych

Dr Patrick Keller, koordynator działu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Fundacja Konrada Adenauera

Moderacja: Dr Kai-Olaf Lang, Senior Fellow, Stiftung Wissenschaft und Politik

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Akademie Berlin, Tiergartenstraße 35, Berlin

kontakt

Jakob Wöllenstein

Jakob Wöllenstein

Leiter des Auslandsbüros Belarus

jakob.woellenstein@kas.de +370 5 212 22 94 +370 5 2122294
25. rocznica podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” fwpn

Wydawca treści

Wydawca treści

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska