Wydawca treści

Konferencja

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic.

Wymiary funkcjonalny i terytorialny granic zewnętrznych UE

Słowa „granica”, „ochrona granic”, „ bezpieczeństwo granic”, „granica Schengen” nigdy w historii UE nie pojawiały się tak często i w tak dramatycznych kontekstach, jak obecnie. Przedmiotem konferencji będzie analiza funkcji zewnętrznych granic UE.

Wydawca treści

Szczegóły

9.10 Oficjalne otwarcie konferencji

dr hab. Tadeusz Kamiński, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

9.30–11.30 Jakie granice, jakiej UE? Problematyczność granic zewnętrznych UE

– stan obecny i scenariusze na przyszłość.

Poseł Rafał Trzaskowski, Z-ca przewodniczącego Komisji do Spraw UE, Sejm RP (do potwierdzenia)

Anna Sochańska, Departament Polityki Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Paweł Hut, Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

Ewa Moncure, Rzecznik Agencji Frontex

kpt. Michał Nowak, Wydział Analiz Sztabu Komendanta Głównego SG

Rafał Kostrzyński, UNHCR Polska (do potwierdzenia)

Moderator: Ernest Zozuń, dziennikarz Polskiego Radia S.A.

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.30 Wykład Inauguracyjny

prof. Jan Zielonka, University of Oxford, St. Antonys College

12.45-14.00 Natura i status granic zewnętrznych UE w wymiarze meta-politycznym.

prof. Aleksandra Trzcielińska-Polus, Instytut Politologii Uniwersytet Opolski

prof. Dariusz Milczarek, Centrum Europejskie UW

prof. Klaus Ziemer, Instytut Politologii UKSW

prof. Marek Pietraś, Zakład Stosunków Międzynarodowych UMCS

Moderator: prof. Radosław Zenderowski, Instytut Politologii UKSW

14.45-16.00 Panel I: Funkcje kontrolne oraz ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE

Moderator: dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska

16.10–17.45 Panel II: Wymiar terytorialny granic zewnętrznych UE

Moderator: dr Piotr Burgoński/ dr Krzysztof Cebul

17.45–18.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, Audytorium Maximum UKSW, ul. Wóycickiego 1/3

kontakt

Dr Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332
Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic. M. Trojanowska

Wydawca treści

Wydawca treści

partner

logo uksw

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska