Debata publiczna

15 lat Polski w Unii Europejskiej – bilans i perspektywy

Dyskusje panelowe w ramach KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

Fundacja Konrada Adenauera we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i partnerami organizuje trzy debaty na temat 15-letniego członkostwa Polski w UE i perspektyw rozwoju integracji europeskiej.

Szczegóły

Partnerzy:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Towarzystwo Kultury i Nauki "Libra"
Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych - ERIA

program

23 września 2019 (poniedziałek)


Godz. 14.00-15.30
Panel 1:        
OTWARTA EUROPA
15 lat Polski w Unii Europejskiej: osiągnięcia, szanse i wyzwania


W maju 2019r. minęło 15 lat odkąd Polska została członkiem Unii Europejskiej. Okres ten był znaczący z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, politycznego i społecznego naszego państwa, ale również dynamiki ewolucji projektu europejskiego. Aktywność i pozycję Polski w UE do tej pory potwierdzają zgłaszane inicjatywy, takie jak Partnerstwo Wschodnie, ale też objęcie przez Polaków prestiżowych unijnych stanowisk: przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady Europejskiej. Obecne zmiany, jakie zachodzą w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej wymagają wypracowania nowego sposobu aktywnej partycypacji Polski w procesie kreowania nowych zadań, celów i wizji Unii Europejskiej. Celem panelu jest podsumowanie 15 lat funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, naszej drogi do członkostwa, osiągnięć i porażek, ale przede wszystkim pozycji Polski wobec wyzwań regionalnych i globalnych stojących przed Unią Europejską w przyszłości.

Moderacja:
Dr hab. Beata Piskorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prelegenci:
Ambasador dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Ambasador Jan Truszczyński, Team Europe
Ambasador Prof. Marek Grela, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa


Godz. 15.45-17.15
Panel 2:        
POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO
10 lat Partnerstwa Wschodniego – podsumowanie i perspektywy na przyszłość

 
Rozpad Związku Radzieckiego postawił przed państwami leżącymi w Europie Wschodniej konieczność wyboru nowej drogi cywilizacyjnej, politycznej i gospodarczej. Sześć państw regionu zostało objętych inicjatywą Unii Europejskiej Partnerstwo Wschodnie, mającą  na celu stowarzyszenie polityczne oraz pogłębioną współpracę gospodarczą. Po upływie dekady funkcjonowania programu połowa państw utrzymała ścieżkę integracji z UE (Ukraina, Mołdawia i Gruzja – podpisując porozumienia stowarzyszeniowe i DCFTA), pozostałe zwróciły się w kierunku integracji euroazjatyckiej przewodzonej przez Rosję (Armenia i Białoruś) bądź balansują pomiędzy Wschodem a Zachodem (Azerbejdżan). Celem panelu jest podsumowanie 10 lat funkcjonowania programu Partnerstwo Wschodnie, określenie jego perspektyw  na przyszłość oraz analiza przyczyn, uwarunkowań i skutków wyborów dokonywanych przez państwa Europy Wschodniej w kontekście   ich przyszłych relacji
z Unią Europejską i Rosją.

Moderacja:
Dr hab. Beata Piskorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prelegenci:
Dr hab. Paweł Kowal, Instytut Nauk Politycznych PAN
Prof. dr hab. Anatoliy Kruglashov, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
Dr doc. Olena Dobrzhanska, Instytut Stosunków Międzynarodowych, KUN im. T. Szewczenki
Dr Pavel Usov, białoruski analityk, Centrum Analiz i Prognoz Politycznych


24 września 2019 (wtorek)

godz. 14.00-15.30.
Panel 3:        
HISTORIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I WSCHODNIEJ.
Giedroyć, Osadczuk i stosunki polsko-ukraińskie


Dyskusja dotyczy roli historii w stosunkach polsko-ukraińskich i jej wpływowi na współczesne procesy polityczno-społeczne, w tym europeizację Ukrainy. Okazją do podjęcia tej tematyki będzie niedawno wydana książka „Korespondencja 1950-2000, Jerzy Giedroyć, Bohdan Osadczuk” pod red. Bogumiła Berdychowska i Marek Żebrowski. Książka zawiera całość korespondencji Jerzego Giedroycia (1906-2000) z Bohdanem Osadczukiem (1920-2011). Pisane przez pół wieku listy są niewyczerpanym źródłem wiedzy o stosunkach polsko – ukraińskich w XX wieku i dziejach Instytutu Literackiego w Paryżu.

Moderacja:
Dr hab. Beata Surmacz, dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie,
Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, KUL, Instytut Europy Środkowej

Prelegenci:
Prof. dr hab. Iwona Hofman, dziekan Wydziału Politologii UMCS
Prof. dr hab. Hubert Łaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski
Aleksandra Zińczuk, Urząd Miasta Lublin, redaktorka naczelny Kultura Enter
Bogumiła Berdychowska, redaktor książki „Korespondencja 1950-2000, Jerzy Giedroyć, Bohdan Osadczuk”

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska