Wydawca treści

Seminarium

17 czerwca 1953 - 60 rocznica powstania w NRD

Rozmowy o Niemczech

Z okazji 60 rocznicy powstania w NRD Fundacja Konrada Adenauera i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na wykład połączony z dyskusją panelową z udziałem Ambasadora Niemiec, Rüdiger Freiherr von Fritsch oraz panem dr. Kazimierzem Wóycickim.

Wydawca treści

Szczegóły

17 czerwca 1953 – 60 Rocznica Powstania w NRD

60 lat temu w dniu 17 czerwca 1953 r. w Berlinie oraz wielu innych miastach ówczesnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej odważni ludzie wyszli na ulice żądając wolności i jedności Niemiec.

Wydarzenie to zostało dzisiaj prawie całkowicie zapomniane. Dlatego też Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej chcą upamiętnić powstanie debatą w dniu 27 czerwca i wystawą „Opozycja i opór w NRD”, która prezentowana będzie w Opolu od 17 do 27 czerwca 2013.

17 czerwca 1953 roku w około 700 miejscowościach Wschodnich Niemiec demonstrowało blisko 1,5 miliona ludzi przeciwko pogarszającym się warunkom pracowniczym i zwiększeniu norm wydajności pracy, ale także za wolnymi wyborami i zjednoczeniem kraju. Czerwiec 1953 pozostawał do 1989 roku najgłębszym kryzysem reżimu komunistycznego w NRD. Powstanie zostało krwawo stłumione z pomocą sowieckiego wojska i czołgów. 80 osób straciło życie, 15.000 zostało aresztowanych, wydano ponad 2.000 wyroków skazujących, w tym dwa wyroki śmierci. Miały miejsce rozstrzelania z wyroków sądów doraźnych.

Obchody rocznicowe w dniu 27 czerwca 2013 nie będą się koncentrowały tylko na upamiętnianiu tego historycznego wydarzenia. Chcemy również zastanowić się nad tym jak powstanie 17 czerwca 1953 r. oraz inne zrywy przeciwko dyktaturze i uciskowi, które przelewały się na przestrzeni dziesięcioleci przez kraje bloku wschodniego – jak: wydarzenia w Polsce i na Węgrzech w 1956 r., Czechosłowacji w 1968 r., w Polsce 1980/81 i w niemal w całej Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1989-1990 – rozumiane są współcześnie i jak kształtować mogą naszą przyszłość w wolności i demokracji.

Program

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Opolskiego

do godz. 17.00

Możliwość zwiedzania wystawy "Opozycja i opór w NRD"

17.00 Powitanie gości

Rafał Bartek, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Wystąpienie

Roman Kolka, Wicemarszałek Województwa Opolskiego

17.20 Wykład

17 czerwca 1953 - 60-ta rocznica powstania w NRD

Rüdiger Freiherr von Fritsch, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce

17.45 Dyskusja panelowa

"Co się stało po wydarzeniach czerwcowych z roku 1953?"

Rüdiger Freiherr von Fritsch, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce

Dr Kazimierz Wóycicki, historyk Uniwersytetu Warszawskiego

Joanna Hassa, Przewodnicząca Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce - Głos przedstawiciela młodego pokolenia

Moderacja: Monika Sieradzka, dziennikarka, kierownik działu publicystyki TVP2

19.00 Finisaż wystawy "Opozycja i opór w NRD"

Rafał Bartek

Falk Altenberger

W dniu 27 czerwca br., po dyskusji Ambasador RFN w Polsce Rüdiger Freiherr von Fritsch podpisuje swoją książkę „Stempel do wolności. Ucieczka z Niemiec do Niemiec”.

„Rozmowie o Niemczech” towarzyszy wystawa „Opozycja i opór w NRD” będąca częścią polsko-niemieckiej wystawy: „Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze”

Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w terminie od 17 do 27 czerwca br., w godzinach od 07.30 do 15.30 w Urzędzie Marszałkowskim, Foyer przed Salą Ostrówek, ul. Piastowska 14.

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Opole

referenci

 • Rüdiger Freiherr von Fritsch
  • Kazimierz Wóycicki

   publikacje

   60. rocznica powstania ludowego w NRD: Vortrag des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Polen Rüdiger Freiherr von Fritsch
   pokaż więcej
   kontakt

   Falk Altenberger

   Falk Altenberger bild

   współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

   Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

   Wydawca treści

   Wydawca treści

   partner

   dostarczone przez

   Biuro Fundacji Polska