Konferencja

POLITYKA USA WOBEC EUROPY W KONTEKŚCIE WYBORÓW PREZYDENCKICH: KONTYNUACJA CZY ZMIANA?

Konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Katedra Stosunków Międzynarodowych WNS KUL, Fundacja Rozwoju KUL, Instytut Sądecko-Lubelski oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na konferencję naukową: POLITYKA USA WOBEC EUROPY W KONTEKŚCIE WYBORÓW PREZYDENCKICH: KONTYNUACJA CZY ZMIANA?

Szczegóły

Patronat Honorowy

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie,

Prof. Dr hab. Andrzej Kidyba

Dobre relacje między USA a Europą są niezbędnym warunkiem efektywnej współpracy euro-atlantyckiej w wielu wymiarach, zwłaszcza: politycznym, militarnym i ekonomicznym. W ramach UE istnieje wyraźny podział między państwa ściśle zainteresowane współpracą (Wielka Brytania, Polska) a państwami opowiadającymi się za zmniejszaniem roli USA w Europie (Francja, Niemcy). Polityka zagraniczna prezydenta Baracka Obamy skupiała się znacznie bardziej na nowych celach, szczególnie w Azji Wschodniej. Kandydat Republikanów Mitt Romney ma nieco inną wizję w tym zakresie. Stąd też zasadne wydaje się przeanalizowanie potencjalnych skutków utrzymania bądź zmiany w ww. celach politycznych wobec Europy.

Organizatorzy konferencji zapewniają tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie.

PROGRAM

10.45 Powitanie Gości, Otwarcie Konferencji

Prof. Dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, Prorektor KUL

Piotr Womela, Fundacja Konrada Adenauera

11.00

Wystąpienie Knuta Abrahama, Konsula Generalnego, Szefa Wydziału Prawnego i Konsularnego Ambasady RFN w Waszyngtonie

11.30

Prof. dr hab. Zbigniew Lewicki, Uniwersytet Warszawski

Czy Europa Środkowa wytrzyma kolejną kadencję Obamy?

Prof. dr hab. Andrzej Podraza, KUL

Unilateralizm czy multilateranizm: analiza porównawcza strategii globalnych Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej

Dr Wojciech Gizicki, KUL

Polityka bezpieczeństwa USA w kontekście wyborów prezydenckich

12.45

Dyskusja

Koordynacja:

Joanna Kononowicz, Fundacji Rozwoju KUL

funr_kul@kul.lublin.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin, ul. Spokojna1, CI-300

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska