Wydawca treści

Seminarium

Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego

Seminarium i prezentacja książki "„Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii"

Celem sympozjum jest przedstawienie i dyskusja nad myślą Karola Wojtyły / Jana Pawła II w aspekcie jego koncepcji człowieka i jej konsekwencji dla ładu społeczno-gospodarczego.

Wydawca treści

Szczegóły

Współczesne problemy w obszarze szeroko rozumianego życia społecznego obejmującego m.in. politykę, gospodarkę i społeczeństwo obywatelskie domagają się pilnego ich rozwiązania. W kontekście poszukiwania rozwiązań uwaga niektórych naukowców i praktyków życia społecznego kieruje się na nowo na zasadnicze podstawy ładu społecznego, jak koncepcja człowieka oraz związany z nią system aksjologiczny.

Poczas sympozjum, obok wykładów, zaprezentowana zostanie opublikowana w tym roku książka zatytułowana „Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii – o filozofii Karola Wojtyły” pod redakcją Christopha Böhra i Christiana Schmitza oraz odbędzie się połączona z nią dyskusja panelowa.

Projekt realizowany jest we współpracy z Katolickim Uniwersytem Lubelskim Jana Pawła II oraz Fundacją Rozwoju KUL.

PROGRAM

9.30-10.30 Wykłady

• Prof. dr Christoph Böhr, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Teologiczna im. Bendetykta XVI, Heiligenkreuz / Wien

Antropologia filozoficzna Karola Wojtyły

• Dr hab. Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Podmiotowa podstawa antropologii filozoficznej Karola Wojtyły

• Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

Jana Pawła II idea praw człowieka jako kryterium oceny systemów społeczno-gospodarczych, ideologii i programów działania

10.30 – Dyskusja

11.00-11.30 – Przerwa na kawę

11.30-12.30 - Prezentacja książki

„Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii – o filozofii Karola Wojtyły”

• Dyskusja panelowa: prof. Christoph Böhr, prof. Krzysztof Wielecki, ks. prof. Alfred Wierzbicki

Moderacja: prof. Agnieszka Lekka-Kowalik (Dyrektor Instytut Jana Pawła II, KUL)

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, sala GG-208

kontakt

Dr Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332
Prof. Dr. Christoph Böhr an der KUL KAS

Wydawca treści

Wydawca treści

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska