Wydawca treści

Seminarium

Spotkania na pograniczu:

Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza

Debata odbywa się w ramach cyklu „Spotkań na pograniczu” organizowanych przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (PWSZ).

Wydawca treści

Szczegóły

Pierwsza z serii debat poświęcona jest dziedzictwu kulturowemu regionu pogranicza - Lubuskie, kiedyś Neumark.

Celem cyklu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie uczestnictwa Polski i Niemiec w procesie integracji europejskiej z perspektywy 25 lat Traktatu Polsko-Niemieckiego. Debaty mają charakter interdyscyplinarny i dotyczyć mają zagadnień kulturowych, gospodarczych, politycznych i konkretnych działań podejmowanych przez samorządy obydwu państw. Pozwoli to na budowanie lepszego zrozumienia na pograniczu polsko-niemieckim w oparciu o wartości wolności, sprawiedliwości i solidarności. Uczestnicy spotkań (naukowcy, studenci, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz mieszkańcy północnej części województwa lubuskiego i wschodnich landów przygranicznych) będą mieli możliwość zapoznania się z wiedzą dotyczącą aktualnych problemów społecznych i gospodarczych, która może zostać wykorzystana w ich praktycznej działalności zawodowej.

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

PWSZ, Gorzów Wilkoposki

referenci

 • prof. Zbigniew Czachór
  • UAM Poznań
  • PWSZ
 • dr Tomasz Marcinkowski
  • PWSZ
 • ks. dr Tadeusz Kuźmicki
  • Collegium Polonicum Słubice
 • ks. mgr Radosław Gabrysz
  • Uniwersytet Zielonogórski
kontakt

Dr Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332
25. rocznica podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” fwpn

Wydawca treści

Wydawca treści

partner

PWSZ

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska