Wydawca treści

Seminarium

Spotkania na pograniczu:

Bezpieczeństwo w praktyce pogranicza polsko-niemieckiego - uwarunkowania krajowe i unijne

Debata odbywa się w ramach cyklu „Spotkań na pograniczu” organizowanych przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (PWSZ).

Wydawca treści

Szczegóły

Drugie spotkanie z serii poświęcone jest kwestiom bezpieczeństwa i współpracy przygranicznej.

Celem cyklu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie uczestnictwa Polski i Niemiec w procesie integracji europejskiej z perspektywy 25 lat Traktatu Polsko-Niemieckiego. Debaty mają charakter interdyscyplinarny i dotyczyć mają zagadnień kulturowych, gospodarczych, politycznych i konkretnych działań podejmowanych przez samorządy obydwu państw. Pozwoli to na budowanie lepszego zrozumienia na pograniczu polsko-niemieckim w oparciu o wartości wolności, sprawiedliwości i solidarności. Uczestnicy spotkań (naukowcy, studenci, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz mieszkańcy północnej części województwa lubuskiego i wschodnich landów przygranicznych) będą mieli możliwość zapoznania się z wiedzą dotyczącą aktualnych problemów społecznych i gospodarczych, która może zostać wykorzystana w ich praktycznej działalności zawodowej.

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

PWSZ, Gorzów Wielkoposki

referenci

 • dr Tomasz Marcinkowski
  • PWSZ
 • Waldemar Kaak
  • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • gen. Paweł Pruszyński
  • WAT
 • Bohdan Paszukow
  • WAT
kontakt

Dr Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332
25. rocznica podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” fwpn

Wydawca treści

Wydawca treści

partner

PWSZ

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska