Wydawca treści

Seminarium

Spotkania na pograniczu:

Polsko niemieckie pogranicze – wyzwania i problemy

Debata odbywa się w ramach cyklu „Spotkań na pograniczu” organizowanych przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (PWSZ).

Wydawca treści

Szczegóły

Tematem czwartego i ostatniego spotkania w tegorocznym cyklu dotyczyło wpływu Traktatu dobrosąsiedzkiego z dn. 17 czerwca 1991 r. na rozwój wspólpracy transgraniczneuj.

Celem cyklu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie uczestnictwa Polski i Niemiec w procesie integracji europejskiej z perspektywy 25 lat Traktatu Polsko-Niemieckiego. Debaty mają charakter interdyscyplinarny i dotyczyć mają zagadnień kulturowych, gospodarczych, politycznych i konkretnych działań podejmowanych przez samorządy obydwu państw. Pozwoli to na budowanie lepszego zrozumienia na pograniczu polsko-niemieckim w oparciu o wartości wolności, sprawiedliwości i solidarności. Uczestnicy spotkań (naukowcy, studenci, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz mieszkańcy północnej części województwa lubuskiego i wschodnich landów przygranicznych) będą mieli możliwość zapoznania się z wiedzą dotyczącą aktualnych problemów społecznych i gospodarczych, która może zostać wykorzystana w ich praktycznej działalności zawodowej.

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Centrum Kultury, Lubniewice

referenci

 • Prof. Zbigniew Czechór
  • UAM
 • Dr. Jacek Jaśkiewicz
  • PWSZ
 • Dr. hab. Jarosław Jańczak
  • UAM
 • Krzysztof Szydłak
  • ProEuropa Viadrina
 • Gunnar Pajer
  • BÍC Franfurt (Oder)
 • Tomasz Jaskuła
  • Burmistrz Lubniewice
 • Grzegorz Załoga
  • ZIPH...
kontakt

Dr Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332
25. rocznica podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” fwpn

Wydawca treści

Wydawca treści

partner

PWSZ

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska