Dyskusja ekspercka

Black Coffee Meeting "Brussels' Hot Issues"

Co niemiecka prezydencja może zrobić dla ożywienia europejskiej gospodarki?

Dyskusja ekspercka organizowana przez European Enterprise Institute Brüssel, Unicorn Warsaw i FKA w Polsce z udziałem posłów, przedsiębiorców i wysokich rangą przedstawicieli kręgów administracyjnych, dyplomatycznych i akademickcich
dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

 • Hartmut Schauerte
  • Sekretarz Stanu przy Federalnym Ministrze Gospodarki i TechnologiiJoachim Bitterlich
   • dyrektor ds. międzynarodowych Veolia Environment
    • b. doradca kanclerza Helmuta KohlaReinhard Schweppe
     • Ambasador Niemiec w Polsce
      MIGRATION_DUMMY_PICTURE