Seminarium

Edukacja obywatelska w Polsce i w Niemczech

Spotkanie ma na celu dyskusję w gronie ekspertów na temat szans i wyzwań edukacji obywatelskiej w Polsce. Na seminarium zostaną zaprezentowane główne wnioski raportu z badań: Edukacja obywatelska w Polsce i w Niemczech

Szczegóły

Szczegółowe informacje na stronie Instytutu Spraw Publicznych (ISP)

Osobą kontaktową jest Małgorata Fałkowska-Warska

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska