Konferencja

Chadecja i Unia Europejska – Polska, Europa Środkowa, Europa

Międzynarodowa konferencja naukowa

Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie, Instytut Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na międzynarodową konferencję naukową.

Szczegóły

W dniach 5-6 maja 2015 r. w Lublinie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Chadecja i Unia Europejska – Polska, Europa Środkowa, Europa”. Pretekstem do jej zorganizowania są dwie istotne tezy związane z historią i polityką we współczesnej Europie: po pierwsze, że korzenie integracji europejskiej związane są mocno z aktywnością polityków chadeckich. Po drugie, że patrząc na dzisiejsze kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę, trudno tu znaleźć silne partie chadeckie, porównywalne do chadecji zachodnioeuropejskich. Stąd rodzi się pytanie – jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Dlaczego w Polsce nie ma partii chadeckiej porównywalnej do CDU, skoro chadecy odegrali tak istotną rolę w tworzeniu wspólnot europejskich? Szukając odpowiedzi zaprosiliśmy do udziału w konferencji wybitnych przedstawiciela świata nauki z Europy i z USA. Współpomysłodawcą konferencji jest prof. Uniwersytetu w Maryland, prof. Piotr Kosicki, a wśród zaproszonych gości są m.in. prof. Wolfram Kaiser, wybitny specjalista w zakresie dziejów europejskiej chadecji, autor książki Christian Democracy and the Origins of the European Union; prof. Antonio Varsori, wybitny specjalista od historii integracji europejskiej, przewodniczący the European Union Liaison Committee of Historians (Groupe de Liaison des Professeurs d'Histoire Contemporaine auprès de la Commission des Communautés Européennes) oraz profesor Wydziału Nauk Politycznych Prawa i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie w Padwie; prof. Idesbald Goddeeris, znakomity badacz polskiej diaspory w Belgii, przyjaciel Polski, związany z KU Leuven oraz ośrodkiem badań nad europejską chadecją KADOC, czy prof. Alex Szczerbiak, współredaktor prestiżowego pisma „Party Politics”, autor książki o miejscu współczesnej Polski w Europie. W konferencji uczestniczyć będą także przedstawiciele sieci badań nad chadecją europejską o nazwie CIVITAS, stworzoną przez niemiecką Fundację Konrada Adenauera, belgijski KADOC oraz włoski Instituto Sturzo, m.in. prof. Hans-Jürgen Küsters. W końcowym panelu weźmie udział Paweł Zalewski, były poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej i członek Grupy Europejskiej Partii Ludowej; prof. Marek Cichocki, były doradca Prezydenta RP ds. traktatu konstytucyjnego i przyszłości UE oraz sherpa ds. negocjowania Traktatu z Lizbony; Dr Ján Čarnogurský, b. premier Słowacji, polityk związany swego czasu z Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną Europy Środkowej oraz prof. dr Georg Milbradt, b. permier Saksonii, polityk CDU.

Konferencja zostanie zorganizowana wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie; Instytut Europeistyki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Fundacją Konrada Adenauera.

Pomysłodawcą i kierownikiem konferencji jest dr Sławomir Łukasiewicz, kierownik Referatu Badań Naukowych Biura Edukacji Publicznej lubelskiego oddziału IPN oraz adiunkt w Katedrze Nauk o Polityce Instytutu Europeistyki KUL.

Konsultantem naukowym całego przedsięwzięcia jest Piotr Kosicki, University of Maryland.

Zainteresowani udziałem w konferencji są proszeni o przysłanie swojego potwierdzenia (ew. zapytania) na adres mailowy: slawomir.lukasiewicz@ipn.gov.pl lub Falk.Altenberger@kas.pl.

PROGRAMM

Wtorek, 5 maja 2015

09.00-09.15

Otwarcie

Dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL, Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą

Dr Władysław Bułhak, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera

09.15-10.15

Prowadzenie: dr Władysław Bułhak

Część I: Tradycje chrześcijańsko-demokratyczne w dwudziestowiecznej Zachodniej Europie

Wykład inauguracyjny

Prof. Wolfram Kaiser, Jak badać Chrześcijańską Demokrację w dwudziestowiecznej Europie

Dyskusja

10.15-11.15

Prof. Patrick Pasture, Katolicy między ojczyzną i europejskim neochrześcijaństwem

Prof. Antonio Varsori, Włoscy chrześcijańscy demokraci: 40 lat zaangażowania na rzecz Europy od De Gasperiego do Andreottiego

Dyskusja

11.45-13.15

Prowadzenie: Prof. Wolfram Kaiser

Dr Tiziana Di Maio, Konrad Adenauer i Alcide de Gasperi

Anna Radwan, Robert Schuman

o. Prof. Wiesław Bar, Znaczenie procesów beatyfikacyjnych Roberta Schumana i Alcide de Gasperiego dla Europy

Dyskusja

15.00-17.00

Prowadzenie: Prof. Dr. Hanns Jürgen Küsters

Dr Thomas Gronier, Historyczne aspekty współpracy partii chadeckich w Europie po II wojnie światowej

Stanisław Gebhardt, Przykład Chrześcijańsko-Demokratycznej Unii Europy Środkowej

Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, Współpraca partii chadeckich w Unii Europejskiej

Dr Godfried Kwanten, Współpraca między chadekami ze Wschodu i Zachodu po 1990 roku: perspektywy nowych badań i wykorzystania nowo otwartych archiwów

17.30-19.00 Biblioteka Uniwersytecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. Chopina 27, Lublin

Przekazanie materiałów Jerzego Kulczyckiego do Działu Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej

Dyskusja panelowa wokół wspomnień Jerzego Kulczyckiego, przygotowanych do wydania przez Instytut Pamięci Narodowej

Prowadzenie: Andrzej Paluchowski

Uczestnicy: Ryszard Kulczycki, Dr Małgorzata Choma-Jusińska

Wspomnienia: Stanisław Gebhardt, Jaroslav Vrzala

Środa, 6 maja 2015

09.00-10.45

Część II: Polskie doświadczenie chrześcijańskiej demokracji

Prowadzenie: Dr Sławomir Łukasiewicz

Dr hab. Jarosław Rabiński, Eliminacja chrześcijańskiej demokracji z życia publicznego w Polsce po II wojnie światowej

Prof. Idesbald Goddeeris, Polscy chadeccy emigranci w Belgii

Dr Paweł Ziętara, Kontakty między chadekami na emigracji i w Polsce

Prof. Piotr H. Kosicki, Polska chadecja i zimna wojna

Dyskusja

11.15-13.15

Prowadzenie: Prof. Piotr H. Kosicki

Prof. Leszek Jesień, Jan Kułakowski i chrześcijańskie związki zawodowe

Dr Sławomir Łukasiewicz, Stanisław Grocholski – katolik i Europejczyk

Dr Artur Kubaj, Władysław Siła-Nowicki: próba odrodzenia chadecji w PRL

Prof. Aleks Szczerbiak, Dlaczego we współczesnej Polsce nie ma chadecji?

Dyskusja

15.00-17.00

Dyskusja panelowa: Chadecja we współczesnej Unii Europejskiej i z perspektywy Europy Środkowej

Przewodniczenie: Ambasador Andrzej Jaroszyński

Uczestnicy: Prof. Marek Cichocki, Dr Ján Čarnogurský, Prof. dr Georg Milbradt

Autor projektu:

Dr Sławomir Łukasiewicz (IPN Lublin/Instytut Europeistyki KUL), slawomir.lukasiewicz@ipn.gov.pl, lukaslaw@kul.pl

Konsultacja: Prof. Piotr H. Kosicki (Uniwersytet Maryland)

Więcej informacji na:

www.ipn.gov.pl

www.kul.pl

www.kas.pl

Języki konferencji: polski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska