Wydawca treści

Wykład

Obraz Polski w mediach europejskich

Studium Generale EUROPA

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na kolejny wykład w ramach europejskiej ścieżki studiów Studium Generale Europa.

Wydawca treści

Szczegóły

Zapraszamy na wykład pod tytułem Obraz Polski w mediach europejskich , który wygłosi dr hab. Ewa Marciniak Instytut Nauk Politycznych UW.

Studium Generale Europa jest projektem badawczo-dydaktycznym powołanym do życia wiosną 1997 roku przy Instytucie Politologii UKSW. Publiczną misją Studium od samego jego powołania jest wspomaganie europejskiej integracji Polski, poprzez prowadzenie dydaktyki i naukowych badań dotyczących zwłaszcza płaszczyzny tożsamości narodowej i religijnej oraz założeń ideowo-aksjologicznych integracji europejskiej. Jako naukowa instytucja pozarządowa Studium odpowiadać chce na wyzwanie, jakim integracja europejska jest dla polskiego społeczeństwa, jego kultury i tożsamości. Ta ogólnie nakreślona misja w ciągu kilkunastu lat realizowana była jednocześnie na kilku płaszczyznach. Jedną z głównych i bardziej znanych form działania Studium jest seria wykładów publicznych. Wśród kilkudziesięciu dotychczasowych prelegentów serii znaleźli się między innymi: Leszek Balcerowicz, Hanna Gronkiewicz – Waltz, Lena Kolarska – Bobińska, Leszek Kołakowski, Tadeusz Mazowiecki, Krzyszto Michalski, Andrzej Olechowski,. Aleksander Smolar, Hanna Suchocka, Jerzy Szacki, Andrzej Zoll, Józef Życiński. Oprócz tego Studium realizuję wykłady dla studentów warszawskich uczelni oraz zajmuje się działalnością naukowo-wydawniczą.

Koordynacja:

Instytut Politologii UKSW ip@uksw.edu.pl

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

sala 227 w gmachu UKSW nr 23

referenci

 • dr hab. Ewa Marciniak
  kontakt

  Dr Piotr Womela

  Piotr Womela bild

  koordynator projektów

  Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332

  Wydawca treści

  Wydawca treści

  partner

  logo uksw

  dostarczone przez

  Biuro Fundacji Polska