Wydawca treści

Konferencja

Szkolnictwo wyższe – jego rola i przyszłość.

Doświadczenia polskie i europejskie

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Wyższą Szkoła Europejską im. Józefa Tischnera w Krakowie zapraszają na konferencję polsko-niemiecką na temat szkolnictwa wyższego.

Wydawca treści

Szczegóły

Na całym świecie szkolnictwo wyższe musi zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed nim nie tylko współczesna gospodarka oparta na wiedzy, ale również nowe pokolenie studentów, którzy nie pamiętają już świata bez Internetu. Na kwestie te nakładają się także wyzwania związane ze zmianami demograficznymi oraz rozwojem technologii informacyjnych. Gruntownego przemyślenia wymaga kilka obszarów funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz rola, jaką uczelnie wyższe mają spełniać w naszym kraju i w społeczeństwie.

W tym kontekście rodzą się pytania między innymi o to, jak mają one sprostać wymaganiom, które zgodnie stawiają uczelniom przedstawiciele świata polityki i gospodarki. Jak efektywnie pogodzić ze sobą funkcje „kół zamachowych gospodarki”, klasyczną funkcję krynic wiedzy i kuźni przyszłych elit społecznych? Istotne jest również pytanie o to, jak pomóc uczelniom wyższym w transformacji. Gdzie w procesie reform leży złoty środek pomiędzy wdrażaniem odgórnych regulacji administracyjnych a szacunkiem dla autonomii szkół wyższych i ich samodzielnym adaptowaniu się do zmieniających się warunków ekonomicznych? W końcu, jak ma wyglądać w przyszłości „ekosystem” edukacji wyższej w Polsce – jak podzielą się role pomiędzy szkołami publicznymi i niepublicznymi, kształcącymi na kierunkach ogólnoakademickich oraz praktycznych, uczelniami technicznymi, humanistycznymi i artystycznymi?

08.30-09.00 Rejestracja

09.00-09.15 Otwarcie i wprowadzenie

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski, Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Dr Błażej Sajduk, Prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

09.15-10.00 Wystąpienie

Dr Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.00-12.00 Dyskusja panelowa I

Wyzwania stojące przed przyszłością szkół wyższych

Prof. dr hab. Jarosław Górniak, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Jan Hartman, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, uniwersytet Adama mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Lorenz Peiffer, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

Moderacja: Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Miszczak, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

14.00–16.00Dyskusja panelowa II

Rola szkół wyższych w gospodarce opartej na wiedzy

Prof. dr hab. Witold Orłowski, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski, Uniwersytet Łódzki

Dr Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Dr Marcin Kędzierski, Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. edukacji

Prof. dr hab. Arkadiusz Stempin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Moderacja: Wojciech Przybylski, Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego

Koncepcja naukowa i koordynacja:

Dr Błażej Sajduk, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Prof. dr hab. Arkadiusz Stempin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Tel.: +48/661 505 494; e-mail: arkadiusz.stempin@pluto.uni-freiburg.de

Organizacja:

Judyta Mutwil-Grodecka, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Tel.: +48/12/683 24 82; e-mail: jmutwil@wse.krakow.pl

Falk Altenberger, Konrad-Adenauer-Stiftung, Polen

Tel.: +48/22/845 93 33 lub 30; e-mail: Falk.Altenberger@kas.de

Piotr Womela, Konrad-Adenauer-Stiftung, Polen

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, ul. Westerplatte 11

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333
Szkolnictwo wyższe jego rola i przyszłość - plakat KAS
25. rocznica podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” fwpn

Wydawca treści

Wydawca treści

partner

Europäische Tischner Hochschule Krakau

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska