Konferencja

Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza do roku 2020

Nowy kształt komplementarności?

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, jaki kształt przybierze polsko-niemiecka współpraca gospodarcza w przyszłości. Zaproszeni eksperci reprezentować będą polskie i niemieckie przedsiębiorstwa, sektor publiczny oraz sektor nauki.

Szczegóły

10.00–10.20 Rejestracja uczestników

10.20–11.00 Sesja otwierająca

dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Stephan Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Uwarunkowania współpracy gospodarczej Polski i Niemiec do 2020 roku

Marcin Korolec, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki

Kierunki rozwoju Polski i ich wpływ na współpracę z Niemcami do roku 2020

11.00–13.00 Sesja plenarna

Polska-Niemcy 2020 - bilateralny handel, inwestycje i klastry

Moderator: dr Zbigniew Kostecki, Kierownik WE Ambasady RP w Berlinie

dr Ingo Rollwagen, Deutsche Bank Research

Gospodarka Niemiec 2020 – jak ewolucja gospodarki Niemiec wpłynie na wzajemne powiązania gospodarcze?

Prof. dr hab. Józef Olszyński, Szkoła Główna Handlowa, Członek Rady Nadzorczej PAIiIZ

Nowe partnerstwo gospodarcze – czy polskie firmy przejmą niemiecki Mittelstand?

Lars Bosse, Dyrektor Generalny Polsko-Niemieckiej Izyby Przemysłowo-Handlowej w Polsce

Produkcja w Niemczech, usługi w Polsce czy odwrotnie? – Głos firm

Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Ewolucja klastrów polsko-niemieckich

Dyskusja

13.00–13.30 Przerwa

13.30–14.30 Sesja plenarna

Interakcje na rynkach pracy i pomiędzy regionami

Moderator: dr Zbigniew Kostecki, Kierownik WE Ambasady RP w Berlinie

dr Tomasz Kalinowski, IBnGR

Rynki pracy Polski i Niemiec – scenariusz możliwych interakcji

Zbigniew Krużyński, Z-ca Dyrektora Departamentu Europy Środkowej i Południowej, MSZ

Polskie i niemieckie regiony – rewolucja po akcesji do strefy Schengen?

Dyskusja

14.30-14.45 Przerwa

14.45-15.30

Wnioski polityczne

Marek Krząkała, Poseł na Sejm,

Paweł Kowal, Poseł na Sejm, Z-ca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych

Eugeniusz Kłopotek, Poseł na Sejm

15.30-15.45 Podsumowanie konferencji

dr Andrzej Byrt, były Ambasador RP w Berlinie

Polska-Niemcy 2020 – Jak będzie nowy kształt komplementarności naszych gospodarek?

Obowiązują zaproszenia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:

Martyna Bildziukiewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku

Martyna.Bildziukiewicz

tel. +48 58 524 49 32

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Falk.Altenberger@kas.pl

tel. +48 22 845 93 33, 845 93 30

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

 • Marcin Korolec
  • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarkioraz eksperci z Niemiec i Polski

   publikacje

   "Socjalna gospodarka rynkowa 2020": O potrzebie społecznego zatwierdzenia gospodarki rynkowej
   pokaż więcej
   Deutsch-polnische Wirtschaftskooperation bis 2020

   partner

   dostarczone przez

   Biuro Fundacji Polska