Wydawca treści

Konferencja

Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza do roku 2020

Nowy kształt komplementarności?

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, jaki kształt przybierze polsko-niemiecka współpraca gospodarcza w przyszłości. Zaproszeni eksperci reprezentować będą polskie i niemieckie przedsiębiorstwa, sektor publiczny oraz sektor nauki.

Wydawca treści

Szczegóły

10.00–10.20 Rejestracja uczestników

10.20–11.00 Sesja otwierająca

dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Stephan Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Uwarunkowania współpracy gospodarczej Polski i Niemiec do 2020 roku

Marcin Korolec, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki

Kierunki rozwoju Polski i ich wpływ na współpracę z Niemcami do roku 2020

11.00–13.00 Sesja plenarna

Polska-Niemcy 2020 - bilateralny handel, inwestycje i klastry

Moderator: dr Zbigniew Kostecki, Kierownik WE Ambasady RP w Berlinie

dr Ingo Rollwagen, Deutsche Bank Research

Gospodarka Niemiec 2020 – jak ewolucja gospodarki Niemiec wpłynie na wzajemne powiązania gospodarcze?

Prof. dr hab. Józef Olszyński, Szkoła Główna Handlowa, Członek Rady Nadzorczej PAIiIZ

Nowe partnerstwo gospodarcze – czy polskie firmy przejmą niemiecki Mittelstand?

Lars Bosse, Dyrektor Generalny Polsko-Niemieckiej Izyby Przemysłowo-Handlowej w Polsce

Produkcja w Niemczech, usługi w Polsce czy odwrotnie? – Głos firm

Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Ewolucja klastrów polsko-niemieckich

Dyskusja

13.00–13.30 Przerwa

13.30–14.30 Sesja plenarna

Interakcje na rynkach pracy i pomiędzy regionami

Moderator: dr Zbigniew Kostecki, Kierownik WE Ambasady RP w Berlinie

dr Tomasz Kalinowski, IBnGR

Rynki pracy Polski i Niemiec – scenariusz możliwych interakcji

Zbigniew Krużyński, Z-ca Dyrektora Departamentu Europy Środkowej i Południowej, MSZ

Polskie i niemieckie regiony – rewolucja po akcesji do strefy Schengen?

Dyskusja

14.30-14.45 Przerwa

14.45-15.30

Wnioski polityczne

Marek Krząkała, Poseł na Sejm,

Paweł Kowal, Poseł na Sejm, Z-ca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych

Eugeniusz Kłopotek, Poseł na Sejm

15.30-15.45 Podsumowanie konferencji

dr Andrzej Byrt, były Ambasador RP w Berlinie

Polska-Niemcy 2020 – Jak będzie nowy kształt komplementarności naszych gospodarek?

Obowiązują zaproszenia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:

Martyna Bildziukiewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku

Martyna.Bildziukiewicz

tel. +48 58 524 49 32

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Falk.Altenberger@kas.pl

tel. +48 22 845 93 33, 845 93 30

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

 • Marcin Korolec
  • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarkioraz eksperci z Niemiec i Polski

   publikacje

   "Socjalna gospodarka rynkowa 2020": O potrzebie społecznego zatwierdzenia gospodarki rynkowej
   pokaż więcej
   Deutsch-polnische Wirtschaftskooperation bis 2020

   Wydawca treści

   Wydawca treści

   partner

   dostarczone przez

   Biuro Fundacji Polska