Kongres

Polsko-Niemiecki Kongres Samorządów Lokalnych

Polityka Rządu RP, Niemiec oraz UE i jej wpływ na kształtowanie polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej

organizowany przez Centrum Samorządu Lokalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Jeleniej Górze oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Szczegóły

kontakt w sprawie organizacji kongresu:

Krystyna Pawłowska, Centrum Samorządu Lokalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Jeleniej Górze

tel. 075/75 59 086 - 087

csl@csl.jgora.pl

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

tel. 0/22 845 93 33

Falk.Altenberger@kas.pl

Wnioski końcowe z kongresu znajdą Państwo w dziale publikacje.

PROGRAM

26 listopada 2007

godz. 11.00 – 11.15

Otwarcie kongresu:

prof. Jerzy Regulski, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Norbert Obrycki, marszałek woj. zachodniopomorskiego

Andrzej Łoś, marszałek woj. dolnośląskiego

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

godz. 11.15 – 13.15

Dyskusja panelowa:

Polityka rządu RP, Niemiec oraz Unii Europejskiej i jej wpływ na kształtowanie polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej

„Funkcjonowanie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej od 1991r.”

Joanna Kapuścińska, wicedyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

prof. Irena Lipowicz, była ambasador, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Michael Kretschmer, poseł do Bundestagu, CDU

prof. Jerzy Regulski (moderacja)

godz. 14.15 – 15.00

Wykład:

Polska - Niemcy. Wspólnota wartości i interesów

prof. Władysław Bartoszewski, sekretarz stanu w kancelarii prezesa rady ministrów, były minister spraw zagranicznych

godz. 15.00 – 17.00

Dyskusja panelowa:

Wpływ polityki rządu RP i Niemiec na współpracę samorządów na poziomie:

• województwa – Länder

• powiaty – Kreise

• gminy – Gemeinden

Andrzej Łoś, marszałek województwa dolnośląskiego

prof. Rolf Karbaum, były nadburmistrz Görlitz

Adam Zarzycki, burmistrz Cedyni

Helmut Arens, dyrektor Działu ds. Prawnych i Komunalnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Saksonii

Szymon Pacyniak, radny powiatu zgorzeleckiego

dr Frank Ehling, dyrektor urzędu Barnim-Oderbruch

dr Maciej Pawłowski (moderacja)

godz. 17.30 – 19.30

Dyskusja panelowa:

Wpływ programów Unii Europejskiej na kształtowanie współpracy przygranicznej z punktu widzenia:

• Parlamentu Europejskiego

• Parlamentu RP i Niemiec

• Urzędu Marszałkowskiego

• euroregionu

Konrad Szymański, eurodeputowany, PiS

przedstawiciel Niemiec

Zbigniew Dynak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego

Czesław Fiedorowicz, prezes Konwentu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr

Marcin Zawiła, poseł na Sejm RP (moderacja)

przedstawiciele euroregionów Nysa, Pro Europa Viadrina, Sprewa-Nysa-Bóbr, Pomerania

godz. 20.00

Kolacja na zaproszenie Siemens

After dinner speech

Polityka klimatyczna jako wyzwanie dla Polski i Niemiec we wspólnej Europie

red. Karol Szyndzielorz, doradca Zarządu Siemens

27 litopada 2007

godz. 9.00 – 9.30

Wykład wprowadzający:

Polsko-niemieckie pogranicze w procesie intergracji europejskiej

dr Marzenna Guz-Vetter, szef działu politycznego w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa

godz. 9.30 – 11.00

Prezentacja, część I:

Przykłady dobrych praktyk polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej w ramach Interreg

(na podstawie doświadczeń województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego i ich partnerów ze strony niemieckiej)

• Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice, Nowa Sól i Bytom Odrzański

• Europaprzedsiębiorca – Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia Kadr Gospodarki Pogranicza

Edward Fedko, kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków Unii Europejskiej, Urząd Miasta i Gminy Sulechów

Zbigniew Staszak, prezes Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

w Gorzowie Wlkp.

Monika Przeniosło (moderacja), dyrektor Wydziału Europejskiej Współpracy Transgranicznej, Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego

godz. 11.30 – 13.00

Prezentacja, część II:

• Budowa 66-metrowej skoczni narciarskiej w Bad Freienwalde

• Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Dieter Bosse, przedstawiciel Związku Sportów Zimowych w Bad Freienwalde

Waldemar Miśko, przewodniczący Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

godz. 13.00

Podsumowanie konferencji:

Kierunki zmian legislacyjnych mających na celu zintensyfikowanie współpracy polsko-niemieckiej w obszarach przygranicznych

Czesław Fiedorowicz, prezes Konwentu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Piechowice

publikacje

Polsko-Niemiecki Kongres Samorządów Lokalnych: Polityka Rządu RP, Niemiec oraz UE i jej wpływ na kształtowanie polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej
pokaż więcej
Polska i Niemcy - Wspólnota wartości i interesów
pokaż więcej