Konferencja

Polska i Niemcy w przeddzień prezydencji Polski w Unii Europejskiej

Konferencja z okazji 20-lecia podpisania „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy”

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na trzecią polsko-niemiecką konferencję "Polska i Niemcy w przeddzień prezydencji Polski w Unii Europejskiej".

Szczegóły

Celem konferencji jest dokonanie głębokiej syntezy wzajemnych stosunków ostatnich 20 lat w kontekście konkretnych wyzwań stojących przed obydwoma krajami - w tym najważniejszym: objęciem przez Polskę w drugiej połowie roku przewodnictwa w UE. Referenci będą dyskutować zarówno na temat partnerstwa polsko-niemieckiego w Unii Europejskiej i obencych stosunków bilateralnych jak i na temat trudnej historii obu narodów.

Program konferencji

09.00 – 09.15

Otwarcie

Dr Jarosław Gowin, poseł, rektor Wyższej Szkoły Europejskiej

Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie

09.15 – 09.40

Referat: Stosunki polsko-niemieckie w przeddzień 20-lecia traktatu i polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Maciej Szpunar, Podsekretarz stanu ds. prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

09.40 – 10.00

Komentarz i dyskusja

Dr Jarosław Gowin, poseł, rektor Wyższej Szkoły Europejskiej

10.00 – 12.00

Dyskusja panelowa: 20 lat po polsko-niemieckim „Traktacie o dobrym sąsiedztwie i

współpracy”

Rafał Bartek, dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

Dr Waldemar Czachur, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa

Marek Krząkała, poseł, Platforma Obywatelska, Rybnik

Markus Lackamp, Federalne Biuro CDU, Berlin

Karl-Georg Wellmann, poseł, CDU

Moderator: Małgorzata Ławrowska, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

12.00 – 13.00

Przerwa obiadowa

13.00 – 14.30

Dwugłos: Pamięć i historia - polsko-niemiecki węzeł gordyjski?

Prof. Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

Helga Hirsch, dziennikarka, publicystka, Berlin

Moderator: Dr Joanna Lubecka, Wyższa Szkoła Europejska; Instytut Pamięci Narodowej

14.30 – 15.00

Przerwa na kawę

15.00 – 16.30

Dwugłos: Niemcy i Polska wobec europejskich wyzwań

Prof. Zdzisław Krasnodębski, Uniwersytet w Bremie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie

Moderator: Dr hab. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła Europejska

16.30 – 17.15

Polacy i Niemcy we wspólnej Europie: dokonania i perspektywy

Ks. abp Henryk Muszyński, Prymas Senior Polski, Gniezno

17.15

Zakończenie konferencji

Wstęp na konferencję jest wolny, prosimy jednak o rejestrację poprzez nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres international@wse.krakow.pl. Formularze znajdą państwo na stronie WSEwww.wse.krakow.pl.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na polski i niemiecki.

Koordynacja:

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera

Falk.Altenberger@kas.pl

Justyna Woźniakowska

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

jwozniakowska@wse.krakow.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Kraków, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

referenci

 • m.in.: Arcybiskup Prof. Henryk Muszyński
  • Prymas Senior Polski
 • Prof. Zdzisław Krasnodębski
  • Uniwersytet w Bremie
  • UKSW
 • Maciej Szpunar
  • Podsekretarz stanu w MSZ
 • dr Jarosław Gowin
  • Rektor WSE i poseł
 • Karl-Georg Wellmann
  • Poseł do Bundestagu

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska