Debata publiczna

Rola elit w społeczeństwie obywatelskim

Dyskusja z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych, biznesowych, dziennikarskich i kulturotwórczych oraz z uczestnikami seminarium dla młodych liderów biznesu „Campus of Excellence” na temat formującej roli elit w Polsce
dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, Fundacja Konrada Adenauera, ul. J. Dąbrowskiego 56

referenci

 • Michał Rżysko
  • Fundacja Świętego MikołajaKarolina Błaszczyk
   • Fundacja Świętego Mikołaja Stephan Raabe
    • dyrektor FKA w Polsceprof. dr hab. Zbigniew Pełczyński
     • wykładowca Oxford University
      • założyciel Stowarzyszenia Szkoła Liderów
       Die Rolle der Eliten in der Bürgergesellschaft

       partner