Wydawca treści

Dyskusja ekspercka

Rola instytucji ochrony prawnej w społeczeństwie obywatelskim

IV. spotkanie Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na IV. spotkanie w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim.

Wydawca treści

Szczegóły

W spotkaniu udział wezmą SSN Dariusz Zawistowski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa oraz adw. Adnrzej Zwara, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prelegenci:

SSN Dariusz Zawistowski - urodził się w 1959 r. w Legnicy. W 1982 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1982-84 odbył sądową aplikacje etatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Legnicy. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego w Sądzie Rejonowym w Jaworze został powołany w 1984 r. na stanowisko asesora sądowego, a w 1987 r. na stanowisko sędziego. Był także sędzią Sądu Rejonowego w Lubinie, w którym sprawował funkcje przewodniczącego wydziału cywilnego.

W 1992 r. otrzymał nominację na stanowisko Sędziego Sądu Wojewódzkiego w Legnicy, gdzie od 1993 r. był przewodniczącym wydziału cywilnego. Od 1997 r. sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, a w 2005 r. został powołany na stanowisko Sędziego Sądu Najwyższego. Orzeka w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego.

adw. Andrzej Zwara - ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył zarówno aplikację sędziowską, jak również adwokacką. Był także pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego. Był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, a od 2010 r. jest Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Założyciel oraz Senior Partner Tytularny Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy.

Jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Pełnił i pełni funkcję członka Rady Nadzorczej wielu znaczących spółek.

Jest arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni. Jest też wpisany na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

O projekcie:

Klub Debat o Społeczeństwie Obywatelskim to projekt zainicjowany w 2015 r. przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. W ramach tego projektu organizujemy dyskusje z wybitnymi postaciami życia publicznego, poświęcone problemom, wyzwaniom i szansom, stojącym przed nowoczesnym społeczeństwem obywatelskim. Do debat Klubu zapraszamy aktywnych liderów organizacji pozarządowych, think tanków, przedstawicieli biznesu, kultury, nauki, polityki, administracji i mediów. Celem projektu jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich, zwiększenie poziomu partycypacji społeczno-obywatelskiej oraz poszerzanie wiedzy na wybrane obszary życia publicznego. Spotkania są również okazją do nieformalnych konwersacji z naszymi gośćmi oraz wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów z innymi osobami, zaangażowanymi w ideę budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Liczba miejsc ograniczona. Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@miso.org.pl lub kas@kas.pl do 21. marca.

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Fundacja Konrada Adenauera

kontakt

Agnieszka Prokocka

Agnieszka Prokocka bild

Pracownik administracyjny (VKB)

Agnieszka.Borkowska@kas.de +48 22 845-9330

Wydawca treści

Wydawca treści

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska